Täta bröst riskfaktor för dold cancer

De flesta kvinnor vet inte vad brösttäthet är, men det är en av de största riskfaktorerna för att få bröstcancer. Tumörer hos kvinnor med täta bröst är dessutom svåra att upptäcka vid mammografi.

9 oktober 2019 10:47
Jag tycker att man vid mammografiundersökning ska ställa frågan om man har täta bröst och kräva ett svar, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Överlevnaden i bröstcancer har fördubblats tack vare det svenska mammografiprogrammet, men enligt årets rapport från Bröstcancerförbundets behöver undersökningarna uppgraderas och individanpassas. Genom den väletablerade mammografiscreeningen – som är en lättillgänglig och billig metod – upptäcks ungefär två av tre av bröstcancerfallen, men för att komma åt de återstående krävs andra metoder och ibland andra undersökningsintervall, enligt rapporten.

Större risk

Kvinnor med täta bröst har fyra till sex gånger större risk att drabbas av bröstcancer. Brösttätheten är ett mått på förhållandet mellan körtelvävnad, bindväv och fettvävnad, och i de fall där de två förstnämnda är dominanta bedöms bröstet ha högre täthet.

Det är svårt att genom standardscreeningen upptäcka tumörer hos kvinnor som har en hög brösttäthet. På mammografibilderna blir körtel- och bindvävnad vit, medan fettvävnad blir svart. Även potentiella tumörer blir vita på bilderna och kan därför vara svåra att hitta bland annan vit vävnad.

Ungefär hälften av kvinnorna i ålderspannet 40–74 år har täta eller mycket täta bröst, men tre fjärdedelar har aldrig hört begreppet täta bröst trots att det är en känd riskfaktor.

Viktigt att informera

Därför är Bröstcancersförbundets förslag att kvinnor dels ska informeras om sin brösttäthet, dels erbjudas alternativa undersökningsmetoder om de är en del av högriskgruppen.

Jag tycker att kvinnor har rätt att veta eftersom det är en högre risk att utveckla bröstcancer om man har väldigt täta bröst, vilket tio procent av de 40 procent som har täta bröst har, säger Susanne Dieroff Hay.

Fråga vid undersökning

Det finns inget sätt för en kvinna att själv känna att hon har täta bröst utan det är en mammografibild som kan konstatera det. Och Susanne Dieroff Hay tycker att kvinnor ska fråga om sin brösttäthet vid mammografiundersökningen.

Om man kastar en blick själv på skärmen och ser att det ser väldigt vitt ut så kan man ju fråga om inte sköterskan tycker att det ser väldigt tätt ut. Jag tycker att man ska ställa frågan. Jag vill veta om jag har täta bröst eller inte och, om sköterskan inte får svara, be att få prata med någon som kan ge svar.

I dag erbjuder nio av tio radiologer ingen annan metod än mammografiundersökning för kvinnor med täta bröst, och hos åtta av tio finns ingen rutin för att informera var kvinna om hennes brösttäthet.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig siffra om hur hur stor andel av bröstcancerfallen som upptäcks genom mammografiscreening.

Fakta: Bröstcancer

Bröstcancer står för 29 procent av alla cancerfall.

8 000 kvinnor drabbas varje år.

De allra flesta får diagnos om bröstcancer när de är 40 år eller äldre.

Prognoser för bröstcancer blir bättre hela tiden. I dag är överlevnaden i bröstcancer 86 procent tio år efter diagnos.

Trots detta är bröstcancer den vanligaste dödsorsaken för svenska kvinnor under 65 år.

Källa: Bröstcancerförbundet


Fakta: Täta bröst

Brösttätheten utgörs av förhållandet mellan bröstkörtelvävnad, bindväv och fettvävnad.

Unga kvinnor har ofta mycket körtelvävnad och har därmed tätare bröst. Med åldern omvandlas körtel- och bindvävnaden till fett hos de flesta, men en del kvinnor behåller sin brösttäthet hela livet.

När man gör mammografi blir fettvävnad svart på bilden, medan körtelvävnad och bindväv är vitt. Tumörer visas även som vita, vilket gör dem svåra att hitta med standardundersökningen.

Det går inte att själv bedöma om man har täta bröst, utan det avgörs utifrån undersökningsbilder från mammografi.

Risken för bröstcancer är 4–6 gånger större för kvinnor med mycket täta bröst jämfört med kvinnor med liten täthet.

Källa: Bröstcancerförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT