Tre frågor som delar nya landstingsmajoriteten

Tre frågor delar Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet.

– Det kommer finnas en del stöttestenar, medger Mattias Claesson (C).

24 februari 2018 18:20

En ny tid väntar inom landstingspolitiken. I tio år har Socialdemokraterna styrt. Trots att Socialdemokraterna tappat i alla val under de här tio åren har partiet lyckats klamra sig fast vid makten i olika konstellationer.

Så blir det även fortsättningsvis.

Men nu kliver de senaste två valens raket Vård för pengarna in i ett samarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Hur kommer det påverka landstingspolitiken?

Tre frågor kan initialt utkristalliseras:

* Patientavgiften, eller snarare avgiftsfriheten till vårdcentralerna.

* Politikens storlek.

* Administrationens omfattning.

Patientavgiften till vårdcentralerna (primärvården) slopades förra året. Ett skäl var för att minska trycket på akutmottagningarna. Samtidigt höjdes avgifterna till specialistvården och akutmottagningarna.

Resultat? Betydligt fler söker sig också till vårdcentralerna, men även besöken till akutmottagningarna har fortsatt att öka.

Vård för pengarna har varit tydlig med att det är fel att sjukt svåra ska betala för lindrigt sjuka och vill införa en avgift till vårdcentralerna. Socialdemokraternas Monica Johansson tyckte i valrörelsen att det inte var en stor fråga. "Så gott som ingen ifrågasätter avgiftsfriheten inom Primärvården. De absolut allra flesta tycker att det är fantastiskt bra när jag träffar allt ifrån olika pensionärsföreningar till enskilda medborgare i Sörmland", uppgav hon.

Men flera, bland annat insändarskribenter, ifrågasatte avgiftsfriheten.

Monica Johansson är för att avgiftsfriheten fortsätter, men öppnar nu för att se över avgifterna.

Centerns Mattias Claesson är också beredd att se över avgifterna.

Landstingspolitikens storlek är en fråga Vfp drivit hårt. Men vid omröstningar har partiet stått ensam. En minskning kommer att ske i och med att landstinget upphör och ingår i från årsskiftet region Sörmland – där kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet ska ingå, som haft politisk styrning. Men är det tillräckligt för att blidka Vfp? Mattias Claesson menar att det inte går att skära hur mycket som helst utan att det måste ges rimliga förutsättningar för de folkvalda att arbeta.

Administrationens storlek är också en fråga Vfp drivit till omröstningar, men fram till nu utan gehör. Landstingets centrala administration har vuxit och kommer när kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundets intåg växa ytterligare.

Här är politikerna rörande överens om att en stor överbyggnad i form av administration inte har något självuppfyllande syfte, men att administration behövs för att underlätta för vårdpersonalen.

Samtidigt finns flera andra frågor den nya majoriteten har att ta itu med, bland annat: vårdplats- och personalbristen, ombyggnationen av sjukhusen, bolaget Landstingsservices vara eller inte vara, bildande av region. Men där torde inte skillnaderna vara så uttalade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo