Explosionsartad ökning av öring i Trosaån

Öringen i Trosaån har ökat med 5-6 gånger så mycket jämfört med för två år sedan. Det var då som Sportfiskarna i samarbete med kommunen placerade ut 200 ton sten i ån. Åtgärden har gett resultat, ett riktigt gott sådant. – Det är fantastiskt kul, säger Rickard Gustafsson, biolog på Sportfiskarna.

5 september 2016 13:29

Människans inverkan på vattenmiljön och därmed fiskbestånden är enorm. I flera hundra år har vi varit beroende av vattnets kraft och jordbruket. Vattendrag har rätats ut och rensats från sten. Våtmarker och till och med sjöar har försvunnit som en följd. Det som Sportfiskarna har gjort i Trosaån handlar om återställning till det naturliga.

– Vi har placerat ut sten för att återskapa de biologiska lek- och uppväxtplatserna för öring. Öringen leker på steniga bottnar där det är strömmande vatten, säger biolog Rickard Gustafsson.

Den utvalda sträckan längs ån är alldeles nedströms Husby kvarn i Vagnhärad och åtgärden med sten berör ungefär 500 meter.

Vad är det med sten som gör att fisken trivs?

– När det ligger stenar huller om buller blir det små bakvatten och krypin där fiskar kan leva och växa upp. Alla organismer som lever i vattnet gynnas, för det blir gömställen för de små organismerna som insektslarver också, säger Rickard Gustafsson.

Varför har inte de här åtgärdernas vidtagits förrän 2014?

– Det är en fråga om vilja, tid och pengar. Vi jobbar hela tiden med den här typen av åtgärder. Det är ett omfattande jobb med många olika intressen att ta hänsyn till. Därför tar det tid.

Förutom stenar i vattnet är det viktigt med kantzoner, att det finns träd som beskuggar vattendraget.

– Annars riskerar vattendragen att växa igen. Träden bidrar också med näring och föda. Insekter i träden faller ner i vattnet och blir mat för fiskarna och löven faller ner och bidrar med näring till vattendraget.

Ökningen av öring syntes redan förra året när den första uppföljningen gjordes. Till i år har den blivit ännu större.

– Det är kul att följa upp åtgärden och se att det verkligen fungerar. Att det dessutom fångades många andra arter av olika ålder visar att det finns gott om utrymme för fisk och att konkurrensen inom och mellan arter minskat, säger Rickard Gustafsson.

Arbetet med att öka fiskbestånden är oerhört viktigt för hela ekosystemet. Hur det ser ut i Trosaån påverkar Östersjön.

– Det här behövs på många fler platser i Trosaån och på många platser i Sverige. Våra vattendrag är jättepåverkade, dels själva vattendraget men också Östersjön. Allt vatten hamnar förr eller senare där. Tillför man sten i ett vattendrag tar det längre tid för vattnet att nå Östersön och det blir mer tid för partiklar och näring att fångas upp och då blir övergödningseffekten i havet inte lika kraftig, säger Rickard Gustafsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa