I Trosa kommun finns två kommunala avloppsreningsverk, ett i Trosa och ett i Vagnhärad. Båda kan släppa ut motbjudande lukter.

– Nu börjar det bli liknande problem med odören från reningsverket i Vagnhärad, som i fjol, skriver en Vagnhäradsbo.

Förra året rapporterade SN om problemet med stanken som spred sig över orten.

– I somras var det hemskt, förstå när man ska sova och har öppet fönster och du känner den där odören eller om man skulle sitta ute på altan och grilla, sade en boende i Vagnhärad då.

Nu har nya klagomål kommit in till kommunen.

"Det fullkomligt väller ut en äcklig odör, som är obeskrivbar", skriver Vagnhäradsbon i en synpunkt till Trosa kommun och fortsätter:

"Detta måste faktiskt åtgärdas omedelbart! Inte en sommar till med denna vedervärdiga odör."

Kertin Tibbling är produktionschef vid Kultur, fritid, teknik- och servicekontoret på Trosa kommun och besvarar kritiken.

– Vi blir ju fler i Trosa generellt och trycket på våra reningsverk ökar lite extra under sommarmånaderna. Det är ju också orsaken till att vi planerar för ett nytt reningsverk framöver. Jag har talat med vår entreprenör Trotab och de arbetar för att minska lukten som uppstår.

I slutet av 2018 skrev SN om att kommunen planerar att bygga ett nytt modernt reningsverk vid Trosa våtmark och Augustendal under nuvarande mandatperiod.

–Det nya reningsverket, som ersätter de andra två, ska bland annat kunna hantera läkemedelsrester och mikroplaster i avloppsvattnet. Dessutom ska den odör som förknippas med många äldre reningsverk kunna undvikas, sade Ulf Hagstedt då.

Vagnhäradsbon framför också i sina synpunkter till kommunen att de har observerat att flera fönster står vidöppna på reningsverket och även stått öppna under kvällar, nätter och morgnar.

"En kan ju undra över varför kommunen har låtit sätta in nya filter för att skona omgivningen, medan personal från Trotab öppnar fönstren", skriver hon.

– När det gäller öppna fönster och dörrar så ger ventilationen undertryck i lokalerna vilket innebär att frisk luft kommer in genom dörrar och fönster när de är öppna. Det ska inte påverka hur mycket av lukten som kommer ut då det blir tryck i motsatt riktning (inåt), svarar Kertin Tibbling.

Vilka åtgärder kommer ni att göra?

– Närmast kommer man se över kemikaliedoseringen som behöver regleras, kontakt med den leverantören är tagen, meddelar Kertin Tibbling.