Tufft ekonomiskt läge – går 23 miljoner back

Vård- och omsorgsnämnden gick 23,3 miljoner back i fjol. En av orsakerna är ökade personalkostnader. Avvikelsen är dock 1,1 miljoner kronor bättre än den prognos som lämnades i delårsrapporten.

1 mars 2019 05:30

Ulrica Truedsson (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden konstaterar att arbetet för att få en budget i balans är ett måste och att det arbetet är påbörjat.

– När vi tittar på den internbudget vi fått för det här året, så är ramen större än vad vi hade förra året. Men det kommer fortfarande att vara ett tufft år, säger hon.

De främsta orsakerna till underskottet 2018 är ökade personalkostnader inom hemtjänst och personlig assistans. Men underskottet beror också på att kommunen har köpt externa placeringar.

– Vi har personer som har en så komplex sjukdomsbild att vi inte har kompetensen i vår verksamhet. Då kan vi behöva köpa plats på ett boende.

Det kan också handla om barn som behöver annan utbildning än den som erbjuds på grundsärskolan.

– De kanske behöver en annan utbildning, på exempelvis Dammsdal. Då kanske de bor på internat. I det fallet betalar bildningsförvaltningen för utbildningen och vi står för internatkostnaden.

– Det kommer något nytt ärende då och då som drar i väg. De här människorna har oftast väldigt speciella behov vilket gör att de behöver större insatser.

Verksamhetens resultat beskrivs som "i hög grad otillfredsställande" i förvaltningsberättelsen.

– När det gäller måluppfyllelsen så uppnår vi den ganska bra. Men när det gäller den ekonomiska sidan har vi det tufft. Det handlar mycket om att man inte har hållit de budgetramar som man har fått, man har alltså använt mer pengar än vad man har haft.

Vissa månader har man också haft höga vikariekostnader.

– Då måste förvaltningen jobba med sjukfrånvaron och med hälsofrämjande arbete, att faktiskt få personalen att må bra.

Vård- och omsorgsförvaltningen siktar på att ha en budget i balans 2020.

– Vi har en expansiv period framför oss. Då gäller det att ha en budget i balans och använda de pengar vi har på rätt sätt. Det går inte att leva på lånade pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa