Tusentals barn bor i familjer med låga inkomster

Nära 44 000 barn i Sverige bor i familjer som under flera års tid har haft svårt att ha råd med det nödvändigaste, som mat, boende och kläder.

Det visar en ny undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB.

11 september 2019 12:05

Låg inkomststandard innebär att hushållet, efter att skatt har dragits och eventuella bidrag kommit in, inte har tillräckligt med pengar för att det ska räcka till saker som mat, kläder, skor, lek och fritid och försäkringar.

Nära 44 000 barn i Sverige bor i familjer som har haft låg inkomststandard under en längre tid. Fyra av tio av barnen bor med en ensamstående förälder och nära 75 procent av dem är födda utomlands eller har minst en utrikesfödd förälder.

Vi har ganska bra koll på exakt vilka inkomster hushållen har, men vi har inte koll på de faktiska utgifterna utan har skapat en norm beroende på hur hushållet ser ut. Så vi kan inte säga med hundra procents säkerhet att pengarna inte räcker till för de här familjerna, men de har väldigt låga inkomster, säger Petter Lundberg, utredare på SCB.

I undersökningen har SCB för första gången tittat på inkomststandarden under en längre tidsperiod. Familjerna som de 44 000 barnen lever i hade en låg inkomststandard under 2017, och under minst två eller tre år dessförinnan.

Fakta: Låga inkomster

Inkomststandarden räknas som låg i de hushåll som har mindre pengar, efter skatt och eventuella bidrag, än hushållets baskonsumtion.

Med baskonsumtion menas det som ingår i riksnormen för försörjningsstöd, bland annat boendekostnad, hygien, telefon, mat och kläder.

Om en familj har låg inkomststandard under tre års tid eller längre räknas det som varaktigt låg inkomststandard.

Källa: SCB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Rydberg/TT