Vänstern efterlyser debatt om miljonfallskärm

Hur står det till med demokratin i region Sörmland? Det undrar Vänsterpartiet och det skapade debatt i fullmäktige. Varför tar till exempel ingen av berörda parter upp frågan om fallskärmen till förra direktören Cristine Dahlbom Nygren – är det för att man vill skydda varandra? frågar sig Tommy Fogelberg (V).

13 mars 2019 06:52

Regionförbundet Sörmland upphörde vid årsskiftet. I samband med införlivandet i nya region Sörmland upprättade regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S) en fallskärm till direktör Cristine Dahlbom Nygren, som kostade länets skattebetalare drygt 3,2 miljoner kronor (inklusive arbetsgivaravgifter och övriga kostnader).

Viking Jonsson har sagt att han gjorde det på uppmaning av Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M). Båda har nekat till att de medverkat till fallskärmen.

Dessutom hade frågan om fallskärm aldrig diskuterats vid något sammanträde inom regionförbundet.

Landstinget (nuvarande region Sörmland) var den som betalade mest till regionförbundet (cirka 30 miljoner årligen).

Men hittills har inte frågan varit föremål för någon debatt i fullmäktige.

Konstigt, tycker Tommy Fogelberg, som tror det är för att man vill skydda sina egna.

Vid fullmäktiges sammanträde under tisdagen skapades mest debatt kring Vänsterpartiets fråga om demokratins värde. Detta med anledning av att Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet beslutat att skrota demokratiberedningen. Det urholkar demokratin, menar Vänsterpartiet.

– Demokratiberedningen utgör inte demokratin, sa Monica Johansson (S).

– Det var bra att den lades ned. Jag tycker inte den gav något. Alla bör ta ansvar för demokratin, sa Kim Fredriksson (SD) och fick medhåll av bland annat Jacob Sandgren (S).

De demokratiska frågorna ska i stället handhas av fullmäktiges olika ordföranden.

– Finns någon plan för demokratiarbetet? undrade Christer Kax Sundberg (L), som fick ett svävande svar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo