Första sarsliknande fallet i Sydkorea

Det första fallet av den mystiska sarsliknande lungsjukdomen har konstaterats i Sydkorea.

Samtidigt har fler än 200 smittade personer konstaterats i Kina. Den kraftiga ökningen spär på oron, enligt forskaren Alexandra Phelan.

Antagligen smittar sjukdomen från människa till människa.

20 januari 2020 02:00

Kina rapporterar att 139 nya fall av den sarsliknande lungsjukdomen upptäckts i helgen. En tredje person rapporteras också ha avlidit i sjukdomen. Beskedet kommer dagen efter att Kinas hälsodepartement uppgett att utbrottet var under kontroll.

Den här nya informationen har definitivt ändrat synen för oss inom folkhälsan. De 139 nya fallen gör att det är fler än 200 fall i Kina. Vad som är bekymmersamt är att det sannolikt rör sig om spridning från människa till människa, säger Alexandra Phelan, forskare i global hälsa med inriktning på infektionssjukdomar vid det amerikanska universitetet Georgetown.

Samtidigt kommer besked om att en kinesisk kvinna i 35-årsåldern insjuknat i Sydkorea. Hon besökte huvudstaden Seoul, enligt koreanska myndigheter som nu undersöker vilka som kan ha kommit i kontakt med henne under vistelsen och ombord på flygplanet. Kvinnans sjukdom ska ha upptäckts i ett relativt tidigt stadium.

"Inget dåligt jobb"

Viruset har nu också nått Shanghai, där en kvinna som besökt Wuhan bekräftades smittad under måndagen, enligt den lokala hälsomyndigheten.

170 patienter i staden Wuhan i Kina vårdas dessutom fortfarande på sjukhus vilket väcker frågor kring om det kan finnas fler oupptäckta fall i samhället och om personer som inte visar symtom kan vara smittsamma, säger Phelan.

Jag skulle säga att oron har ökat under de senaste 24 timmarna.

Enligt en rapport från Centrum för global analys av infektionssjukdomar (MRC) vid Imperial College i London, vilken publicerades i fredags, kan så många som 1 700 personer ha smittats. Alexandra Phelan tror att den siffran kan stämma.

Vad vi ser i dagens data stämmer överens med den uppskattningen, även om den rapporterade siffran är lägre. Det betyder inte nödvändigtvis att Kina gör ett dåligt jobb eller inte delar med sig av data. Det hör till sakens natur att man inte fångar upp alla fall, säger hon.

Oro inför nyåret

Även om utbrottet växer tycks det som att världen dragit flera lärdomar av sarsepedemin för knappt 20 år sedan, säger den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell.

Det jag har tagit fasta på är hur väl informationen sprids, jämfört med tidigare då det varit mer oklart, säger Tegnell till TT.

Utvecklingen skapar en känsla av trygghet, tror statsepidemiologen som framhåller hur kinesiska myndigheter tycks ha varit väldigt öppna med information om utbrottet till befolkningen.

Två av de nya fallen upptäcktes i Peking, och en i Guangdongprovinsen i södra Kina, vilket tyder på spridning utanför Wuhan, den stad där sjukdomen upptäcktes.

Dessutom är fem patienter i provinsen Zhejiang i östra Kina i karantän och vårdas för problem med luftvägarna, men om de smittats av det aktuella viruset är ännu inte bekräftat, rapporterar Reuters.

Enkla tips

Kina har laddat upp virusets gensekvens, vilket gör att andra länder kan kontrollera eventuella misstänkta fall. Alexandra Phelan säger att mer analys av viruset behövs, dels för att se om det förändras, dels för att lära sig mer om de grundläggande egenskaperna – varifrån det kommer och hur det sprids.

Trots den kraftiga ökningen av fall säger Phelan att risken för den breda allmänheten antagligen är låg, och att man kommer långt med vanligt vett.

Kontakta vården om du har symtom och befunnit dig i Wuhanområdet. Tvätta händerna, se till att hosta i armvecket och undvik kontakt med andra sjuka, säger hon.

Anders Tegnell, statsepidemiolog i Sverige, säger att svensk sjukvård har en beredskap för sjukdomsfall.

Det finns tydliga rutiner för vilka åtgärder som behöver vidtas om något dyker upp och vi har även möjlighet att göra tester i laboratorium om det skulle behövas.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustav Sjöholm/TT, Julius Bengtsson/TT