Mer tid om sommartid i EU

Tiden är ännu inte mogen för EU:s medlemsländer att bestämma sig för att slopa framtida tidsomställningar.

Nu får vi mer tid, konstaterar även Sverige om förhandlingarna i Bryssel.

3 december 2018 09:42

EU-kommissionen hade hoppats på snabba ryck när förslaget om slopad tidsomställning lades i september. Redan 2019 var då tänkt att bli det sista året som EU:s invånare behövde ställa fram och bak sina klockor två gånger om året.

När EU-ländernas tidsansvariga ministrar samlades i Bryssel på måndagen blev det dock bara en lägesrapport, i väntan på framtida beslut.

Framför allt är det viktigt att vi får mer tid. Väldigt många länder blev överraskade av den snabba tidsplan som kommissionen lade fram, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på väg in till mötet.

Antingen eller

Att beslutet dröjer har med samordningen att göra. Merparten av EU-länderna är oroade för att slopandet av tidsomställningarna ska innebära nya tidsskillnader mellan olika EU-länder, om vissa väljer att framöver köra på evig sommartid, medan andra stannar kvar i normaltid.

Enligt ordförandelandet Österrike kommer dock EU-kommissionen att hålla i en koordinering så att det blir antingen eller för allihop.

Det får inte bli ett tidslapptäcke. Det vore helt ologiskt om Tyskland eller Ungern eller Italien eller Österrike har olika tider. Vilken modell vi ska välja – det får vi avgöra via diskussioner. Vi vet att Tyskland föredrar sommartid, men det är fortfarande öppet för många länder, säger transportminister Norberth Hofer i Bryssel.

Samma som Danmark

Eneroth håller med.

Det (ett lapptäcke) skulle inte gynna vare sig handel eller rörlighet över gränserna. Nu får vi mer tid och då har vi möjlighet att samordna mellan medlemsländerna och det är bra. Vi vill ju inte hamna i ett läge där vi har tidsskillnad mellan Sverige och Danmark till exempel, säger infrastrukturministern.

Ordförandelandet Österrike räknar nu med att tidsomställningarna eventuellt kan ha slopats i EU tidigast år 2021.

Fakta: Sommartiden i EU

De 28 EU-länderna har i dag en gemensam övergång till sommartid varje vår och återgång till normaltid på hösten. Samtidigt tillhör länderna tre olika tidszoner.

I september föreslog EU-kommissionen ett slopande av de årliga omställningarna, efter påstötningar från Finland och EU-parlamentet och sedan man fått starkt stöd bland allmänheten i en nätenkät.

Förhoppningen var att förslaget skulle godkännas av EU-länderna och EU-parlamentet så snabbt att den sista tidsomställningen skulle göras redan i oktober 2019. Medlemsländerna räknar emellertid med en förändring tidigast till år 2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wiktor Nummelin/TT