Nya elektriska ålar stöt genom forskarvärlden

Electrophorus electricus har fått sällskap av Electrophorus voltai och Electrophorus varii.

Efter bland annat dna-analyser har forskarna kommit fram till att det finns ytterligare två arter av elektrisk darrål i Sydamerika – och en av dem är riktigt rejält laddad.

10 september 2019 21:18
Trots all mänsklig påverkan i Amazonas regnskog under de senaste 50 åren kan vi fortfarande hitta gigantiska fiskar som de två nya arterna av elektrisk ål, säger zoologen C David de Santana vid Smithsonian National Museum of Natural History i USA.

Darrål kan bli över två meter långa och länge har forskarna trott att det bara finns en art – Electrophorus electricus – i Amazonfloden och dess biflöden i Brasilien, Guyana och Surinam. Men nu går det en stöt genom den vetenskapliga världen när forskarlaget där C. David de Santana ingår bland annat analyserat 107 insamlade dna-prover och kommit fram till att det i själva verket är tre olika arter.

860 volt

Deras slutsatser publicerades på tisdagen i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications journal. Electrophorus electricus har alltså fått sällskap på stamträdet av Electrophorus voltai och Electrophorus varii – även om samtliga tre arter anses härstamma från samma ursprungliga djur för miljontals år sedan.

Forskarna visar också att en av de tre – Electrophorus voltai – är en baddare på att avlossa el. Den är nämligen kapabel att ge en stöt på 860 volt – mycket mer än de 650 volt som tidigare noterats för elektrisk ål.

Olika styrka

Därmed är arten också den hittills "starkaste kända bioelektriska generatorn", enligt forskarna.

Elektriska ålar kan avlossa sin laddning med olika syften – däribland jakt, självförsvar och navigation. De kan också variera stötarnas styrka beroende på syftet.

C David de Santana hoppas nu kunna jämföra och analysera de tre arternas arvsmassa för att i förlängningen utröna om denna forskning kan användas inom andra vetenskapliga fält.

Fakta: Elektrisk darrål

Elektrisk ål, Electrophorus electricus, är en art inom fiskfamiljen darrålar. Den lever i sötvatten i tropiska Sydamerika och kan bli över två meter lång.

Arten lever i syrefattiga vatten och andas atmosfäriskt syre genom att munhålan är rikt försett med blodkärl.

Mer än hälften av artens muskulatur är omvandlad till tre elektriska organ.

Två av organen används för att bedöva byten med, oftast fisk, och till självförsvar. Ett tredje organ, baktill i kroppen, ger svagare urladdningar och används för orientering och kommunikation med andra darrålar.

Celler längs sidan på darrålen tjänar som receptorer som känner av de svaga urladdningarna vid muskelaktivitet hos bytesfisk.

Källa: Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-AFP