Smittspridning i Sydkorea – "väldigt speciellt"

Trots att 430 personer smittats av coronaviruset i Sydkorea är det osannolikt att smittan sprider sig på samma sätt i andra länder, enligt epidemiologen Anders Tegnell.

Det är relativt lätt att hålla koll på det hela, säger han.

22 februari 2020 12:59

Sydkorea är med sina två dödsfall och 430 smittade det land som haft flest drabbade av coronaviruset efter Kina. Men att så många smittats, trots de omfattande insatser som gjorts för att begränsa spridningen utanför landet, är inte skäl nog att oroa sig, enligt epidemilogen Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten.

Ökar inte risken

Utbrottet i Sydkorea är väldigt speciellt. Det handlar om en person som vistats väldigt nära andra människor i en kyrka där. Det är därför relativt lätt att hålla koll på det hela, säger han.

Hundratals smittade kanske låter mycket, men gruppen utgör ingen större risk så länge den kontrolleras väl, förklarar han. Därför bedömer han att det inte är nödvändigt för Sydkorea att vidta lika omfattande återgärder som Kina.

Man får stor spridning i gruppen, men när gruppen är väldefinierad är det bara att rikta insatserna mot den.

Tveksam till uppgifter

Under lördagsmorgonen flaggade en kinesisk provinsiell myndighet för att inkubationstiden, tiden mellan det att man blir smittad till dess att man utvecklar symptom, kan vara upp till två veckor längre än man tidigare trott, enligt Reuters. Men att det stämmer har inte bekräftats på andra håll, vilket gör att Tegnell i nuläget avfärdar uppgifterna.

Vi håller oss till WHO:s bedömning och tar inte sådana grejer från någon enstaka källa. Det sprids mycket uppgifter från enskilda personer, men vi och sjukvården kan inte hoppa fram och tillbaka utan agerar utifrån goda grunder, säger han och fortsätter:
Det är viktigt att det är verifierat, dessutom är det inte lätt att bedöma inkubationstid. Då måste man veta när personen träffat smittkällan och när symptomen egentligen börjat, för de kan börja ganska vagt, säger han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!