Svensk oro för lastbilsbeslut i EU

Efter många år och tuffa strider enades EU-parlamentet i våras om sin syn på nya regler för lastbilschaufförer och åkare i unionen.

Nu kan allt köras i diket av SD:s partigrupp ECR.

18 september 2019 09:00

EU-parlamentets transportutskott har tvingats till en extrainsatt omröstning på torsdagsmorgonen med krav på att skicka tillbaka hela det så kallade vägpaketet till EU-kommissionen.

Det är ju allvarligt och jag är oroad för så pass mycket som står på spel. Om vi ska ha svenska åkare kvar även på inrikestransportsidan så måste vi få ordning och reda, säger Johan Danielsson (S), som på onsdagen fick i uppdrag att leda hela den socialdemokratiska partigruppens politik i utskottet.

Vägpaketet drogs igenom i april och är egentligen redo för slutförhandlingar mellan parlamentet och medlemsländerna. Nu försöker dock motståndarna punktera alltihop med hjälp av en regel som gör det möjligt att skicka tillbaka allting eftersom det har hållits EU-val efter beslutet i våras.

Öst mot väst

Sannolikt får motståndarna svårt att lyckas – men läget är ovisst.

Det är en soppa med väldigt högt tonläge, konstaterar Danielsson, som tidigare var utskottets förste vice ordförande.

Omröstningen i utskottet har begärts av EU-skeptiskt konservativa partigruppen ECR, som domineras av polska regeringspartiet Lag och rättvisa. Kampen är främst geografisk, där åkare och chaufförer från EU:s nyare medlemsländer i Öst- och Centraleuropa inte vill förlora konkurrensfördelen av att göra låglönekörningar i väst.

I ECR ingår även Sverigedemokraterna, vars ledamot Peter Lundgren emellertid inte tänker rösta som sina partigruppsvänner.

"Tvärsemot"

Jag kommer som vanligt att vara tvärsemot min egen grupp. Det här har ju varit en pågående obstruering från framför allt östländerna. För min del kan vi inte fortsätta tillåta att vi har utländska transportföretag som kör för mindre än hälften av vad den faktiskt kostnaden är för ett svenskt företag, anser Lundgren.

Han var tidigare gruppansvarig för vägfrågorna så länge som SD satt i partigruppen EFDD. Efter bytet till ECR i fjol somras får han dock sitta i baksätet

Vi är sällan överens, men det är inga problem med det. De hör vad jag säger, men tar väl inte det riktigt i beaktande, konstaterar Lundgren inför omröstningen i Strasbourg.
Fakta: EU:s vägpaket

EU-kommissionen lade i maj 2017 fram ett stort vägpaket innehållande bland annat nya regler för cabotagetrafik – när exempelvis en lastbilschaufför anlänt till ett land med last från ett annat och därefter utför inrikestransporter i det landet – samt arbetsvillkor för chaufförer och stävjandet av "brevlådeföretag" inom åkeribranschen.

Kommissionens grundförslag förespråkar obegränsat antal cabotagekörningar under en femdagarsperiod, samtidigt som chaufförerna ges rätt till samma arbetsvillkor som i det land där de befinner sig.

EU-parlamentet vill bara tillåta obegränsat antal körningar under tre dygn, medan EU:s medlemsländer vill ha max tre cabotagekörningar under sju dygn. Både medlemsländerna och parlamentet vill samtidigt se en "avsvalning" där fordonet efter cabotagekörningarna måste lämna landet i minst fem dygn. Olika åsikter råder sedan kring hur ofta fordonen behöver återvända till sitt hemland och var och hur länge chaufförerna måste vila.

Både EU-länderna och EU-parlamentet är egentligen redo för slutförhandlingar om paketet. EU-parlamentets transportutskott måste dock först göra en bekräftande omröstning nästa vecka. Redan på torsdagen ska dessutom en omröstning hållas om att eventuellt skicka tillbaka hela förslaget till EU-kommissionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wiktor Nummelin/TT