Trump: Giuliani bra på att bekämpa brott

USA:s president Donald Trump försvarar det faktum att hans personlige advokat Rudy Giuliani blandades in i landets diplomati med Ukraina.

Giuliani är ju bra på att bekämpa brott, säger Trump.

22 november 2019 18:01

Giulianis kontakter med Ukrainas regering lyfts fram i kongressutredningen som pågår för att fastställa om presidenten kan och bör ställas inför riksrätt.

Vittnen i de senaste dagarnas offentliga förhör har påtalat det problematiska i att en privatperson som Giuliani gavs inflytande över USA:s utrikespolitik. Han uppges ha drivit en parallell linje bredvid landets officiella och tryckt på för de "tjänster" som president Trump bad Ukrainas dito Volodymyr Zelenskyj om i telefonsamtal i juli som är grunden till riksrättsutredningen.

"Bästa borgmästaren"

Dessa tjänster handlade om att Ukraina skulle starta utredningar, dels med koppling till Trumps politiska motståndare Joe Biden och dels av obelagda påståenden om att Ukraina, inte Ryssland, försökte påverka det amerikanska presidentvalet 2016. Tanken var att Ukrainas president offentligt skulle tillkännage dessa utredningar.

Han var den bästa borgmästaren i New Yorks historia och han var den bästa brottsbekämparen under säkert de senaste 50 åren, säger Donald Trump i en intervju med det konservativt inriktade programmet "Fox and Friends", där han regelbundet medverkar via telefon.

Han beskriver Giuliani som en god vän.

När du har med ett korrupt land att göra. . . När Rudy Giuliani åker dit och du får höra att det är ett korrupt land, då betyder det mycket.

Rudy Giuliani var New Yorks borgmästare mellan 1994 och 2001.

Stiltje i senaten

Den senaste veckans förhör kan ge det demokratledda representanthuset underlag för att gå fram med formella riksrättsanklagelser mot Trump. I representanthuset räcker en vanlig majoritet, men saken går sedan vidare till en prövning i senaten där det krävs två tredjedelars majoritet för att döma presidenten.

Där har Republikanerna 53 av kammarens 100 mandat och i dagsläget tycks stödet för ett riksrättsåtal vara lågt bland partiets ledamöter.

Jag vill ha en prövning (i senaten), säger Donald Trump själv, i "Fox and Friends".
Bakgrund: Riksrättsutredningen

Det demokratledda representanthusets utredning kom till sedan en visselblåsare larmat om ett samtal den 25 juli, i vilket USA:s president Donald Trump ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om "en tjänst". Före samtalet hade Vita huset fryst ett militärt hjälppaket till Ukraina.

Det handlade om att utreda Hunter Biden, son till ex-vicepresident Joe Biden som hoppas utmana Trump i nästa års val, samt utreda om det gjordes ukrainska försök att påverka det förra presidentvalet. Zelenskyj ombads enligt vittnesmålen gå ut och berätta om sådana utredningar offentligt.

Under tiden som vicepresident krävde Joe Biden en korruptionsanklagad riksåklagares avgång. Samma riksåklagare översåg även anklagelser mot delar av ledningen i ett ukrainskt gasbolag som hans son Joe Biden nyligen hade inträtt i styrelsen för. Enligt anklagelserna från presidentens läger såg Joe Biden till att få riksåklagaren sparkad för sin sons skull, vilket inte belagts rättsligt.

Den andra delen av tjänsten handlar om att Zelenskyj skulle titta närmare på ett it-företag som är en del av en obelagd teori om att det var Ukraina och inte Ryssland som försökte påverka det senaste presidentvalet i USA och att Trumps politiska motståndare gömt undan hemliga bevis för detta i Ukraina.

Det har inte framkommit några bevis som stödjer någon av teorierna.

Frågor har också väckts kring den roll som Trumps personlige advokat Rudy Giuliani spelat i sina kontakter med Ukraina. Vittnen beskriver hur han drivit en parallell, inofficiell utrikespolitik som syftat till att trycka på om dessa utredningar. Enligt visselblåsaruppgifterna och vittnen kopplades det militära stödet till Ukraina direkt till hur medgörlig landets president var.

Representanthuset undersöker om presidentens begäran om en tjänst utgör ett brott mot USA:s stränga valfinansieringslagar, som förbjuder politiska kandidater att be utländska aktörer om hjälp, och om det utgör skäl för att ställa honom inför riksrätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters