Vingåker ska diskutera elbilar på KF

På Vingåkers kommande kommunfullmäktige kommer politikerna bland annat att diskutera elbilar. Bakgrunden är ett medborgarförslag där det föreslås fler laddmöjligheter för dessa.

21 mars 2019 12:00

På måndag hålls Vingåkers kommunfullmäktigemöte och utöver att diskutera IS-återvändare kommer de även att svara på ett medborgarförslag om att ta fram en elbilsstrategi. Frågan kommer från Vingåkers elbilsförening som vill att kommunen ska ta fram en strategi för möjligheten att ladda elbilar i kommunen. Föreningen skriver att antalet elbilar ökar, både befintliga i kommunen men även de som är på genomresa. Något som skulle innebära ett större behov av laddmöjligheter i Vingåker.

I tjänsteutlåtandet föreslås att kommunfullmäktige ska hantera behovet av en infrastruktur för elbilsladdning i arbetet med revidering av översiktsplanen. Anledningen är att man anser att frågan är så stor att den bör hanteras i det sammanhanget i stället för en enskild fråga.

Kommunledningsförvaltningen som handlagt frågan skriver också att antalet elbilar i kommunen är begränsat i nuläget. De tycker dock att det är viktigt att kommunen ligger i framkant för att teknikomställningar flyter på bra. Förvaltningen skriver att det pågår ett arbete med lokala utvecklingsplaner där kommunen kommer få värdefull information om hur invånarna ser på behovet av kommunikationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup

Ämnen du kan följa