Årets minimeringsmästare korade i Nyköping

Sexton familjer var kvar hela vägen till slutet och tävlade om att bli "årets minimeringsmästare", ett projekt som pågått under ett års tid.

23 september 2018 21:00

– Man brukar säga att avfall är det som blir kvar när fantasin tar slut, inleder projektledaren Karin Sundby söndagens prisutdelning.

Tanken med projektet har varit att bidra till ökad medvetenhet om vår konsumtion och det avfall vi lämnar efter oss. Med avfall menas såväl matrester som kartong och metall. Under projektets gång har familjerna fått olika utmaningar, till exempel att sy något nytt av gamla textilier, be om doggybag på restaurang och att ha totalt köpstopp under en månad.

Projektet inleddes med en referensperiod där familjerna fick väga allt sitt avfall. Målet har sedan varit att minska avfallet under varje mätperiod. Tillsammans lyckades deltagarna minska sitt avfall med hela 57 procent.

Vinnare av projektet blev familjen Kiander-Patek.

– Vi har lärt oss att inventera och verkligen tänka efter innan vi slänger något, vad kan jag använda den här till? Säger Angelica Patek.

De tre barnen i familjen har tyckt att det roligaste har varit att pyssla, de har till exempel byggt en bilbana av gamla mjölkpaket och gjort hårband av gammal textil.

– Det roligaste har varit att se barnens kreativitet och att de har skapat saker av det vi annars hade slängt, säger Angelica Patek.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa