Bråttom med beslut om ny Skavstastation

Den som har synpunkter på Trafikverkets senaste förslag om var Ostlänkens station vid Skavsta ska placeras kan lämna sitt yttrande nu.

12 juli 2017 03:00

I veckan påbörjades stöd av oppositionsrådet Anna af Sillén (M).

Även Skavstas vd Peter Steinmetz protesterade mot Trafikverkets nya förslag som går ut på att bibanan, i stället för att följa TGOJ-banan från nya resecentrum, viker av i en kraftig böj upp mot Skavsta och följer huvudbanan en bit innan anslutningen.

Enligt Trafikverket skulle det göra att flera regionaltåg kan stanna i både Nyköping och Skavsta samt att fler höghastighetståg kan köra förbi på huvudbanan.

Det nya förslaget skulle för sträckan Stockholm-Skavsta generera en förlängd restid på sju eller åtta minuter, medan sträckan Stockholm-Nyköping inte påverkas. Skavsta-Norrköping/Linköping förlängs med två minuter.

Kommunens kritik framfördes på en presskonferens före midsommar, men officiellt ska Nyköpings kommun svara Trafikverket i ett yttrande. Beslut om hur kommunen yttrar sig fattas på kommunstyrelsen den 28 augusti.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!