Buskhyttan ska bli gäddmecka – med hjälp av SSAB

En 40 fotbollsplaner stor gäddfabrik anläggs utanför Buskhyttan. Insatsen, som sponsras av SSAB, görs för att öka gäddbeståndet. En glad nyhet för fiskare och, framförallt, för miljön. 1,2 ton kväve och 30 kilo fosfor ska stoppas innan det når Östersjön varje år.

31 juli 2017 07:00

En ombyggd bandvagn kör fram och fräser ner vassen. Det bullrar kraftigt när den kommer närmare. När den har fått göra sitt jobb kommer ljudet, om några år, att bytas ut mot behagligare läten av vadarfåglar och gäddplask.

Det sistnämnda är fokus för arbetet.

Gäddorna har nämligen blivit färre i Östersjön och för att förbättra situationen anläggs en "gäddfabrik" i en av Sörmlands största våtmarker. Man vet att gäddor är beroende av just översvämmade marker i sötvatten för sin lek.

Vassen i den 30 hektar stora Långsjön ska tryckas undan för att ge plats för gräs. Det ska i sin tur svämmas över av vatten på våren. På sommaren ska våtmarken torrläggas, bortsett från en tre hektar stor damm som ska grävas ut. Den vattenspegeln ska ge fiskar och fåglar förutsättningar att stanna över sommaren.

Arbetet pågår vid sjöarna, som ligger sex kilometer från Buskhyttan.

– Det kommer bli en fantastik fågellokal, säger Micael Söderman, en av projektledarna på Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, som leder arbetet.

För att kunna kontrollera området – och skapa rätt förutsättningar för lekande gäddor – räcker det inte med att klippa ner vassen. Den utdikade Mellsjön som ligger i anslutning till Långsjön behöver ett nytt utlopp. Mellsjön ska höjas, genom att en nacke av sten och grus byggs. Sedan ska rätt lutning till Långsjön ge möjlighet för vattenlevande djur att ta sig mellan sjöarna.

Långsjön har i sin tur förbindelse med Bråviken genom Ålbäcksån. Där ska dammluckor reglera vattennivån i gäddfabriken och en faunapassage utformas.

– För de gäddor som tar sig upp till Långsjön eller ner från Mellsjön, för att leka på våren, kommer det bli optimala förhållanden, sägerMicael Söderman.

Det grunda vattnet blir snabbt varmt och gäddorna kan lägga sin rom på grässtråna under vattnet.Det gör att den syresätts bättre, jämfört med om den ligger på botten. När sedan gäddyngel kläcks finns det rikligt med mat. Och de växer snabbt, på bara några månader blir fiskarna 10-15 centimeter stora. Därefter simmar de flesta ut i Bråviken eller upp till Mellsjön.

Att det ska fungera har Micael Söderman stora förhoppningar om. En liknande gäddfabrik har anlags vid Värmdö. Den är betydligt mindre, bara sju hektar.

– Vid provfiske innan den var klar fångades 60 gäddor. Fyra år senare provfiskades 500 gäddor upp på samma plats, säger Micael Söderman.

Ståljätten SSAB har gått in för att sponsra projektet.

– Genom att stötta projekt utanför vår egen produktion kan vi förhoppningsvis se en ännu större miljöförbättring framöver, säger Kristina Branteryd, miljöchef på SSAB i Oxelösund.

Övergödningen av Östersjön minskar

Det är inte bara gäddan som drar fördelar av den nya våtmarken. Utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön kommer att minska. Dels för att den utdikning som snart försvinner har varit som en motorväg för näringsämnena ner i Östersjön. Men också för att rovfiskar äter mindre fiskar. Mindre fiskar äter i sin tur upp djurplankton som i sin tur äter växtplankton. Försvinner rovfisken ökar alltså mängden växtplankton.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa