Saneringskostnaden för Oxelösunds kommun: 640 procent högre än beräknat

I strid med riktlinjer för upphandling fick en entreprenör klartecken att fortsätta ett saneringsuppdrag från kommunen. Slutnotan blev sex gånger högre än beräknat.

7 april 2018 16:15

Vid Segelvägen i Oxelösund har kommunal mark sanerats under våren av en entreprenör. Saneringen beräknades kosta 44 000 kronor men slutnotan blev 282 000 kronor.

I uppdraget, som beslutades under 2017 låg att delar av den förorenade marken skulle forslas bort. Miljöenheten beslutade sedan under vintern 2018 om försiktighet vid marken så att inte miljö eller människor skulle komma till skada i framtiden av den förorenade marken. Kommunchef Johan Persson förklarar hur kostnaden kunde bli 640 procent högre än förutspått.

– När entreprenören sedan kom igång att jobba blev det en diskussion och sedan beslutades att man skulle ta bort all jord.

– Varför inte uppdraget från början omfattade borttagande av all jord kan jag inte svara på, säger han.

När all jord skulle hanteras flaggade saneringsföretaget för väsentligt högre kostnader men fick ändå klartecken att fortsätta. Det strider mot riktlinjerna för upphandlingar och en ny värdering borde ha gjorts. Dessutom skulle ett eventuellt fortsatt arbete för entreprenören ha beslutats i kommunstyrelsen.

– Jag vet inte varför tjänstepersonen inte valde att anmäla det till kommunstyrelsen, säger Johan Persson.

Enligt tjänsteskrivelsen blev kostnaden ändå lägre än om förväntad rågång hade följts. Hur vet ni det?

– Du får kostnader av att det har stannat. De som har gjort jobbet flyttar därifrån och de nya som kommer dit har kostnader för att etablera sig på plats, säger han.

Jobbet beräknades kosta 44 000 kronor. Det låter inte som om etableringskostnaden kan vara allt för hög?

– Vad den kostnaden är kan jag inte svara på.

Men ni tycker ändå att det går att slå fast att det blev lägre kostnader?

– Ja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa