Tålamodet tryter för Sörmlands politiker: "Bygg Ostlänken NU"

Medan riksdagspartierna träter om hur fort tågen ska köra i framtiden tryter tålamodet för Sörmlandspolitikerna. Det är dags att sätta spaden i marken för Ostlänken nu, säger de.

17 april 2018 17:30

– Den här regeringen borde för länge sedan ha tagit beslut om att börja med Ostlänken. Och sluta kidnappa Ostlänken i en jättediskussion om hela höghastighetssatsningen, säger Daniel Portnoff (M), kommunalråd i Trosa.

Höghastighetstågens framtid diskuteras på högsta politiska nivå. Regeringen bjöd på tisdagen in Vänsterpartiet och Allianspartierna till samtal. Flera avgörande frågor väntar på beslut:

► Hastigheten: Ska tågen köra i en maxfart på 250 eller 320 kilometer i timmen?

► Finansieringen: Ska staten låna pengar till att bygga höghastighetsbanan från Stockholm till Göteborg och Malmö?

► Tidsplanen: Hur snabbt får arbetet gå? (hänger ihop med finansieringen)

► Ska höghastighetsbanan ens byggas över huvud taget?

Sätt spaden i backen

Anna af Sillén (M)

De två regeringspartierna sägs ha varit djupt oense, men har nu kompromissat fram ett förslag om bygget av nya stambanor för höghastighetståg mellan storstäderna som ska förhandlas vidare tillsammans med de andra partierna. Även inom partierna finns oenighet då flera kommunalråd längs med den tänkta nya järnvägen har velat skynda på projektet mer än kamraterna i riksdagen.

Men i Sörmland håller politikernas tålamod på att ta slut. Hastighet, finansiering, nya spår till Malmö och Göteborg, ingenting spelar egentligen så stor roll. Det absolut viktigaste är att bygget av Ostlänken sätter i gång.

Även Malin Hagerström, miljöpartistiskt kommunalråd i Nyköping, är kritisk till att regeringen dröjer.

– Jättebra att det är överens, men det viktigaste är att de sätter i gång och bygger Ostlänken. Nu. Den har planerats länge. De olika lösningarna som diskuteras får inte göra att det dröjer.

För Nyköpings kommunalråd Urban Granström (S) är frågan om lån eller inte för att bygga höghastighetsbanan inte särskilt intressant - så länge pengarna till Ostlänken inte rörs.

– Ostlänken är finansierad så långt det går, då ska man inte rycka i de pengarna. Det viktiga är att den börjar byggas snabbt.

Sörmlandspolitikerna är överens över partigränserna. Även Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping, är inne på samma linje.

– Som Nyköpingspolitiker är det viktigt att man kommer i gång med Ostlänken. Sätt spaden i backen.

Både Urban Granström och Malin Hagerström tycker att det vore bra med en höghastighetsbana till Göteborg och Malmö, medan både Daniel Portnoff och Anna af Sillén är mer försiktiga. Men oavsett hur det blir med resten av höghastighetsbanan är det beslutet om Ostlänken i den nationella planen för infrastruktur de alla väntar på.

Det viktigaste är att de sätter i gång och bygger Ostlänken. Nu.

Malin Hagerström (MP)

– Bygget av Ostlänken är alla överens om. Det borde ha tagits ett beslut om den, den borde ha börjat byggas och den borde inte få fördröjas längre bara för att det finns en diskussion om vad som kommer efter, säger Daniel Portnoff.

Fler besked väntas från regeringen

Utöver den nationella planen för infrastruktur väntas också besked om tillåtlighetsprövningen för Ostlänken, det vill säga om de ingrepp i miljön som den kräver får göras. I denna väntas besked om bland annat:

► Skavstastationen: Ska den placeras på huvudbanan eller på bibanan?

► Tullgarn: Hur ska tunneln dras under Tullgarn?

► Vagnhärads station: Hur långt från tätorten kommer stationen att placeras?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa