Carle: ”Busch Thor – en kandidat till ny statsminister”

28 mars 2019 05:00

Som den minnesgode erinrar sig var det inte så länge sedan Ebba Busch Thor och Krist­demokraterna (KD) såg till att DÖ, decemberöverenskommelsen, avskaffades. Den överenskommelsen avsåg att hålla Sverigedemokraterna (SD) utanför det politiska inflytandet.

Numera är det inte många som tycker att DÖ var ett politiskt klokt beslut. Det hindrar inte att det fortfarande finns många inom Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) som ändå vill hålla SD utanför den politiska makten. Liberalernas ledaren Jan Björklund har ”lovat sina barn” att SD aldrig skall få någon politisk makt och centerledaren Annie Lööf motsätter sig Sverigedemokraterna eftersom alla i det partiet är eller har varit främlingsfientliga nazister som inte borde ha med svensk politik att göra.

Jan Björklund tycker ungefär detsamma. Det förhållandet att Vänsterpartiet (V) har en mörk bakgrund med sin människo­fientliga socialism tycks inte vara lika förkastligt.

Nu avsattes ändå Löfven som statsminister med hjälp av SD, något som inte, såvitt bekant. varit besvärande för C och L. Mot den bakgrunden år det inte förvånande att det blir ett ramaskri när Ebba Busch Thor meddelar att Kristdemokraterna har för avsikt att behandla SD som vilket parti som helst och göra överenskommelser i olika sakfrågor, som man annars brukar göra med andra partier.

Den beröringsskräck som andra partier kan ha när det gäller Sverigedemokraterna är svårbegriplig. Om det partiet har önskemål som är ofören­liga med andras blir det naturligtvis inget mer samarbete i just en sådan fråga och var och en går till sitt. Det är i all enkelhet de spelregler som gäller för Ebba Busch Thor.

Kristdemokraterna har inte lovat mer än att söka gemensamma nämnare och vara till varandras nytta, som Vänstern med sitt kommunistiska förflutna alltid varit för Socialdemokraterna. Moderata samlingspartiet har all anledning att följa Kristdemokraterna i spåren. För de flesta moderata väljarna är ett sådant samarbete en självklarhet.

Om, som det sägs, väljare i Stockholmsområdet mot­sätter sig att så sker kan det ge partiet ett gott skäl att lyssna till väljare utanför storstaden. Väljare i bland annat Skåne och Blekinge visar vägen.

Vad Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna vill är att ge de borgerliga väljarna en borgerlig regering. Det kräver då att man samverkar med SD. Detta alldeles oavsett vad Jan Björklund har lovat sina barn och Annie Lööf fått för sig om nazismen hos den över en miljon väljare som röstar på SD.

Bravo Ebba Busch Thor! Äntligen en kvinnlig stats­ministerkandidat värd namnet!

Jan Carle tidigare kommunalråd för Moderaterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!