Debatt: Äganderätten till skogen måste värnas och vårdas

28 mars 2019 05:00

Den svenska skogen är en del av vårt lands DNA. Skogen skapar jobb på landsbygden, står för en betydande del av svensk export och är direkt avgörande för att lyckas med den gröna omställningen. Men för att den svenska skogen ska kunna fortsätta brukas och utvecklas måste äganderätten värnas och vårdas.

Redan i dag gör skogsägare mer än vad lagen kräver. Principen om frihet under ansvar som svensk skogspolitik vilat på, där miljömål och produktionsmål är lika viktiga, har tjänat oss väl. Det vill vi även att den ska fortsätta att göra i framtiden. Men då måste skogsägarna också kunna lita på att politiker håller sin del av avtalet.

De senaste årens agerande, där äganderätten ifrågasatts av S/MP-regeringen, är djupt allvarlig. Vad som är lika allvarligt är hur Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som nu gäller, har gjort att ett hundratal skogsägare kommit i kläm. Ersättningen för skyddad skog minskade nämligen med 200 miljoner kronor i M och Kd:s budget. Det gör att många skogsägare som fått klartecken från myndigheterna om ersättning för skyddad skog nu står utan pengar.

Det går inte att säga att vi ska bygga mer i trä, att vi ska använda biomassan i den gröna omställningen och samtidigt sätta stopp för att bruka skogen.

Centerpartiet kräver därför att de skogsägare som drabbats får den ersättning de har rätt till. Vi kommer därför driva att de nödvändiga medel som försvann i Moderaternas och Kristdemokraternas budget återförs till svenska skogsägare redan i vårändringsbudgeten.

Markägare ska få den ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten som de har rätt till. Det har varit Centerpartiets fokus i förhandlingarna kring Januariavtalet, där vi nu stärker den privata äganderätten och värnar rättssäkerheten för markägare. Överenskommelsen innebär också att de, hårt kritiserade, utökade nyckelbiotopsinventeringarna som nu har avslutats inte kommer att återupptas.

Nu är det dags för ordning och reda i svensk skogspolitik. Efter en lång tids osäkerhet och tvära kast i skogspolitiken finns nu äntligen förutsättningar för en ny, långsiktig skogspolitik med politisk bredd. Det vinner både samhället och skogsägarna på.

Martina Johansson (C)

Riksdagsledamot Sörmland

Arne Jonsson (C)

Kommunalråd Eskilstuna

Mia Nerby (C)

Oppositionsråd Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!