Debatt: ”Bankerna behöver skärpa skyddet mot bedrägerier”

6 mars 2019 05:00

Bedrägerier med elektronisk legitimering är förhållandevis vanliga och uppgår till mångmiljonbelopp på årsbasis. Har du som bankkund blivit uppringd av en bedragare, förmåtts att logga in med din elektroniska legitimation, till exempel BankID eller bankdosa, och förlorat pengar, får du oftast stå för hela eller delar av förlusten själv.

Efter att ha lurat bankkunden att logga in på sin internetbank, ser bedragaren till att skaffa sig en e-legitimation i kundens namn. Med hjälp av denna helt nya e-legitimation länsar sedan bedragaren bankkundens sparkonto genom större överföringar till ett flertal personer, som kunden tidigare aldrig har gjort överföringar till.

Under den korta tid som bedrägeriet pågår, kan lika stora överföringar göras, som bankkunden normalt sett gör på ett par år. När ett bankkonto snabbt länsas på det här sättet med överföringar till ett flertal nya och okända mottagare, är det enligt den utredning som Villaägarna har låtit göra, inte ett rimligt användningsmönster.

Bankerna klandrar ofta bankkunderna för förlusterna och menar att de borde ha upptäckt bedrägeriförsöken. När bedragaren väl har tagit sig in på bankkontot, är det emellertid i stor utsträckning fritt fram för bedragaren att göra vad denne vill med behållningen på bankkontot. Det saknas nämligen tillräck­liga inre säkerhetslösningar i form av rimlighetsspärrar för särskilt riskfyllda transaktioner och ovanliga användningsmönster, vilka vid misstänkta transaktioner borde utlösa manuell granskning av bankpersonal för att släppas igenom.

Med rimlighetsspärrar kan misstänkta handlingsmönster upptäckas, som när någon med en nyutfärdad elektronisk legitimation snabbt försöker tömma ett bankkonto genom stora överföringar till tiotals personer, som kontoinnehavaren aldrig tidigare har gjort överföringar till. Varnar rimlighetsspärrarna för misstänkta transaktioner, ska manuell kontroll av bank­personal krävas för att transaktionerna ska släppas igenom. På så sätt kan misstänkta bedrägerier upptäckas på ett tidigt stadium.

I och med att bankerna inte har gjort tillräckligt åt den inre säkerheten, trots att de sedan mer än ett decennium är medvetna om bedrägerierna med internetbankerna, är det orimligt att bankkunderna ska behöva stå för de obehöriga transaktionerna i den utsträckning som de får göra i dag. Bankerna hade ju om de varit aktsamma kunnat upptäcka och stoppa många av bedrägerierna.

Slutsatsen är därför att ju sämre rimlighetsspärrar och manuella kontroller av bankpersonal – desto mer talar för att bankerna ska stå för de belopp som har försvunnit vid bedrägerierna. I samma riktning talar att problemet med bedrägerierna är känt sedan mer än ett decennium för bankerna, men att systemfelet med otillräckliga rimlighetsspärrar och manuella kontroller av bankpersonal likväl kvarstår.

Det är bra att bankaffärer kan göras på distans, men detta får inte ske på bekostnad av bankkundernas trygghet. Bankerna måste därför skärpa säkerheten, så att bedrägerierna upphör.

Ulf Stenberg

chefsjurist, Villaägarna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!