Färre barn och unga deltar i föreningslivet vilket har sin grund i att de socioekonomiska klyftorna ökar, den rikaste andelen blir rikare medan arbetarklassen får stå tillbaka. Privatiseringar, nedskärningar i allmännyttan och ett konkurrenssamhälle som också är en bidragande orsak till den ökande psykiska ohälsan. Föreningslivet med dess idéella krafter är en av samhällets viktigaste stödben som stärker folkhälsan och tryggar vår demokrati.

Stärk föreningslivet! Det behövs upprustningar för en stärkt demokrati och bättre integrering. Knyt samverkan mellan föreningsliv, skola, polis och resterande av civilsamhället. Samhällets samlade styrkor kan rekrytera fler till fotbollslaget, teatergruppen eller kampsportsföreningen än vad gängen eller extrema rörelser kan rekrytera unga.

Föreningslivet med dess idéella krafter är en av samhällets viktigaste stödben. Det lyfter demokratin och välkomnar folk av olika slag att engagera sig, vare sig det är genom kultur- eller fritid. Det ger en chans till ett första möte mellan människor från olika kulturer, bostadsområden och andra levnadsförhållanden.

Engagemang inom kultur- och fritidsliv är en fråga om klass. En undersökning från MUCF visade att en av åtta unga, 13-19 år, avstått från fritidsaktiviteter för att de själva eller familjen inte har råd. Alla barn och unga måste ges möjligheten att engagera sig i en förening, därav ska det statliga stödet till det demokratifrämjande föreningslivet ökas och det ska vara kostnadsfritt att engagera sig i kultur och idrott. Barnen till den ensamstående mamman i förorten ska kunna ha en meningsfull fritid likväl som barnen till en företagschef på Östermalm. Särskilt betydelsefullt är det att det finns ett ungdomsperspektiv. Unga ska därför kunna starta upp egna föreningar genom att kommunen erbjuder ungdomar en uppstart av föreningar. Dessutom bör det bli obligatoriskt med ungdomsförenings-projekt på samhällsvetenskapsinriktingarna i den kommunala gymnasieskolan.

En förutsättning att alla barn och unga ska ges en möjlighet till en trygg och meningsfull fritid, det är ett starkare föreningsliv i hela landet och att ta vara på en ungdoms engagemang är att trygga demokratin för evig framtid. Föreningslivet med dess idéella krafter är en av samhällets viktigaste stödben.