Debatt: Forska för industrins bästa

21 maj 2019 06:00

Vi vill se ökat fokus på forskning och utveckling för industrins omställning.

Sverige, Europa och världen står inför en stor utmaning att ställa om till fossilfritt så att vi kan hejda klimatförändringarna. Inom EU har beslut fattats om det så kallade Parisavtalet som ska minska koldioxidutsläppen. Centerpartiet anser att vi bör gå längre än Parisavtalet och sikta på 55-procentiga reduktioner till år 2030.

Efter Greta Tunbergs initiativ och mod känner många av oss att det går att göra mer. Ungdomar världen över agerar, då måste näringsliv och politik svara med beslut, handlingskraft och nya resurser för genomförandet.

För att förstå tillverkningsprocess och produktionsmetoder samt ytterst för att förändra konsumtionsvanor gör vi i Centerpartiet studiebesök i företag och hos industrier. Besök på Hylte bruk, hos Vargön Alloys och hos INOVYN har ingått i turnén för flera av oss de senaste åren. Några av oss har följt utvecklingen inom SSAB och fossilfritt stål. Många företag genererar stora utsläpp, men lika många ställer om till helt nya processer av nya material som drastiskt minskar utsläpp och ökar livslängden hos slutprodukten. Stora Enso blandar plast och biomassa för att minska utsläpp och öka livslängden. Vargön Alloys letar efter avsättning för restprodukter och söker efter användning av rest värme i sin energislukande legeringsverksamhet. Inom plastindustrin studeras förutsättningarna för ett så kallat returraffinaderi för att återvinna och förlänga livslängden för plast. Textil- och framförallt modeindustrin börjar agera för att plagg ska kunna återvinnas, sys om och uppdateras för att minska slöseri och öka kläders livslängd.

Om några dagar ska vi rösta i valet till Europaparlamentet. Det valet handlar till stor del om förutsättningar för industrin. Vi behöver mer fokus på konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter i svensk industri. Men mest behövs förändringar för att lösa klimatfrågan. Ingen industri kommer överleva utan att ta ansvar för klimatet. EU måste fortsatt ha stora resurser för forskning och utveckling så att företag kan ställa om. Alla skulle tjäna på ett ökat fokus på industrins omställning. Genom din röst i EU-valet kan du stödja partier som vill satsa på forskning och utveckling för industrins omställning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Jonäng (C) Uddevalla, kandidat till Europaparlamentet Martina Johansson riksdagsledamot, distriktsordförande Centerpartiet i Sörmland Martina Hallström (C) Nyköping, kommunalråd för Centerpartiet Jan-Erik Carlsson (C) Nyköping, kretsordförande för Centerpartiet