Snart är det dags för skolavslutning och sommarlov. För många ungdomar är det starten på en lång härlig sommar, men skolavslutningstider är också en period då många unga kommer i kontakt med alkohol för första gången.

I en undersökning som IQ genomfört i bland 3335 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger 94 procent av de deltagande föräldrarna i Södermanlands län att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Endast 22 procent tror dock att det är vanligt att deras egna barn gör det.

Det är lätt att tro att det bara är andras tonåringar som dricker alkohol. Men antagligen är din son eller dotter precis som sina kompisar och det måste man som förälder vara förberedd på. Att prata med dina barn om alkohol är viktigt, ett sätt att visa att du bryr dig och något som de allra flesta tonåringar uppskattar. Att ta samtalet om alkohol kanske inte känns helt lätt men det finns mycket du kan göra. Visa att du bryr dig, var intresserad och lyssna. En bra relation handlar om att bygga upp förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar.

Här är fem tips till dig som tonårsförälder:

1. Visa att du bryr dig

Prata med din tonåring om skolavslutningen, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol och vad som gäller i er familj.

2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut

Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

3. Hjälp till att säga nej

Det är viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

4. Håll kontakten

Bestäm en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig om något skulle hända.

5. Kom överens med andra föräldrar

Prata med andra föräldrar om vad som gäller för deras barn. Det kan kan vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionerna med din tonåring.

Glöm inte bort att det du som förälder gör och säger när det kommer till alkohol har stor betydelse för dina barn, du kan påverka och du är en förebild.