Debatt: ”Sätt stopp för vräkningar av barn”

27 mars 2019 05:00

Det kommer ständigt skrämmande rapporter om att klyftorna i vårt samhälle ökar. En fråga som upprör oss särskilt mycket är den nyligen presenterade rapporten från Kronofogden om vräkningar.

Antalet barnfamiljer som vräks från sina bostäder ökar efter flera års nedgång. Antalet berörda barn ökade från färre än 400 år 2017 till närmare 450 år förra året.

I Sörmland ökade antalet från tio barn 2017 till över ­tjugofem förra året.

I hela landet vräktes förra året totalt 247 barnfamiljer, 36 fler än 2017. Därutöver har 1 139 barn riskerat att bli drabbade, men där vräkningen inte verkställts. Detta sker trots att ­Sverige sedan 2008 har en nollvision för barnvräkningar. Hyresskuld är den överlägset vanligaste orsaken (86 procent). I cirka 40 procent av fallen handlar det om skulder på mindre än 10 000 kronor.

Detta om något visar på att det behövs ett rejält omtag i bostadspolitiken och naturligtvis kraftåtgärder kring hela samhällets skyddsnät.

Att sakna en fast bostad innebär en enorm otrygghet för hela familjen. En vräkning leder ofta till hemlöshet och utestängning från hela bostadsmarknaden under lång tid. Vanliga vardagsfrågor blir omöjliga att hantera. Barn och unga som saknar ett hem försätts, helt oförskyllt, i en mycket skör livssituation.

Att i det läget börja prata om marknadshyror, eller föreslå att det ens ska utredas, känns absurt. Det som behövs är inte förslag om att öka fastighets­ägarnas vinstmarginaler, som blir en direkt effekt av marknadshyror.

Det som behövs är att vi på allvar ser över hur vi kan utjämna olikheterna på bostadsmarknaden och på riktigt bekämpa segregationen och utsattheten. Vi uppmanar politikerna att komma tillbaka till verkligheten – till den verklighet som många av våra medlemmar lever i.

Det som behövs är följande:

• En kraftfull förstärkning av samhällets skyddsnät.

• En ny bostadssocial utredning med syfte att skapa en rättvis bostadspolitik som gör det möjligt för vanligt folk att kunna bo drägligt och betala rimliga hyror.

• Barnperspektivet måste stärkas i lagar och förordningar som rör boendesektorn.

• Krav på att samtliga kommunerna upprättar handlingsplaner för att ge alla barn en skälig levnadsnivå.

Helena Frisk

ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Anders Hördin

vice ordförande Hyresgästföreningen Katrineholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!