”Det börjar med judarna, men det slutar aldrig med judarna” är ett talesätt som i dag besannas i Mellanöstern. Först var det judar som tvingades fly från förtryck och förföljelse i de muslimska länderna – nu är det de kristnas tur.

Här hemma marscherar nazister. Nordiska motståndsrörelsen är inte extrem nog för vissa. En grupp bryter sig ur NMR för att kunna bli ännu mer fanatiska, rapporterar SN (7/8 -19) med Expo som källa.

När nationalsocialismen är på frammarsch vet vi hur det kan sluta. Vi har facit. Det börjar med gatans parlament, hets mot folkgrupp och verbala och fysiska attacker. Men det slutar inte med det. ”Misshagliga element” ska utrotas, ja hela folkgrupper om det är ”nödvändigt” för att uppfylla nazismens dröm om en rasren nation. Målet är utstakat.

I en denna tidning skrev Kukkamarika Valtola Sjöberg nyligen (9/8) om sin kamp mot nazismen. Hon utbildar sig till Folkbildare mot nazism och får ofta frågan om det inte finns viktigare saker att ägna sig åt! Hon finner frågan ofattbar och det är lätt att hålla med henne.

Extrema och våldsbejakande rörelser som nazism, islamistisk jihadism och vissa ytterlighetsgrupper till vänster aktualiserar nutidens mest brännande frågor. Hur ska vi värna de individuella rättigheterna, religionsfriheten, yttrande- och pressfriheten – helt enkelt det fria samhälle som extremister vill avskaffa? Dessa frågor måste varje demokratisk individ ta ansvar för.

Nazisternas mest ödesdigra kännetecken är judehatet, som de tyvärr delar med andra grupper. Sveriges Radio rapporterar (6/8) att europeiska judar i åldrarna 16–34 år i högre grad utsätts för antisemitiska trakasserier än vad deras föräldrageneration gjorde. Detta enligt en rapport från EU-kommissionen och EU:s byrå för mänskliga rättigheter.

För unga judar i Malmö är hot och hat vardag. Att gå till ”osäkra” skolor bärande en synlig davidsstjärna i ett halssmycke innebär risk för att ”man blir hotad, påhoppad, att någon följer efter en från skolan eller till och med att man blir nedslagen”, berättar en kille. En tjej uppger att flera unga judar flyttar från stan. En ödets tragiska ironi är att hennes pappa flydde från Förintelsen med sin familj.

Antisemitismen i Malmö har rötterna i Mellanöstern. Därmed är vi tillbaka där jag inledde. I Mellanöstern sprids judehatet av odemokratiska regimer. I det Tredje riket möjliggjorde antisemitismen Förintelsen. Det är inte läge att sluta tjata om nazism och antisemitism.