Debatt: Transporter för en bättre värld

25 april 2019 06:00

Den nya tekniken ger oss helt nya möjligheter att bygga ett hållbart Sverige. Transportsektorn håller snabbt på att elektrifieras, vilket leder till bättre luft och mindre buller. Vi vill skynda på den utvecklingen. Kommuner och landsting ska gå före och ställa om till helt klimatneutrala transporter. Detta är särskilt viktigt för tyngre fordon. Kommunerna ska bland annat ställa krav på att godstransporter och sophämtning ska ske med eldrivna fordon. Det gör att fler transporter kan ske nattetid.

I dag planeras ny infrastruktur efter prognoser om framtida trafik. Vi vill i stället att investeringar och åtgärder ska planeras in så att satta mål uppfylls, så kallad backcasting. Hållbara transportpolitiska mål för miljöpåverkan, luftkvalitet och buller behöver utvecklas jämte målen för säkerhet. Utöver det kan man överväga förbud för fordon som inte klarar vissa utsläppsgränser. Flera länder har öppnat för försäljningsförbud för bilar med förbränningsmotorer från år 2040. Det borde Sverige ta efter, tidigare stoppdatum och fler fordonskategorier borde övervägas.

Den nya tekniken gör också att vi kan minska antalet transporter och även bilar totalt sett. Appar och andra tekniska lösningar gör det enklare att dela en bil på fler personer eller att samordna godstransporter. Det underlättar också för så kallad anropsstyrd kollektivtrafik, där man själv ringer efter kollektivtrafik när man behöver den. Detta vill vi utveckla, inte minst på landsbygden.

Självkörande fordon kommer att revolutionera sättet vi tar oss fram på och hur vi transporterar gods. Redan nu pågår försök att använda drönare för att leverera varor och läkemedel till bland annat öar i skärgården. Vi uppmuntrar den nya tekniken och vill att den utvecklas.

Även flyget måste utvecklas och bli mer miljövänligt. Bland annat behövs en färdplan i EU för hållbart flyg och att flygbränsle blir del av utsläppshandeln. Företagen behöver drivkrafter att satsa på förnybart bränsle, exempelvis genom differentierade landningskostnader på flygplatser runt om i Europa. För att kunna ta nästa kliv behövs även en omfördelning i EU:s forskningsprogram, där mer pengar går till forskning och utveckling av ett klimatvänligt flyg.

Det är dags att sätta ner foten och ta gemensamma krafttag för att nå de klimatmål som världens ledare har satt upp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustav Hemming (C) tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd i Region Stockholm samt kandidat #4 på Centerpartiets lista till Europaparlamentet Martina Johansson (C) riksdagsledamot Sörmland Mattias Claesson (C) regionråd Sörmland Joakim Öhman (C) gruppledare Oxelösund