Insändare Angående insändaren "Barnäktenskap värsta formen av våld" publicerad 26/11.

Kampanjen ”Zonta Says No”(SN 26/11 -19) är mycket bra. Där protesteras mot barnäktenskap, som är ett stort problem globalt, och som tyvärr även förekommer i Sverige. Zonta skriver att skolpersonal och socialtjänst måste reagera och att barn måste informeras om sina rättigheter redan från förskolan. Vi håller med och ser det som vårt kommunpolitiska ansvar att ge skolan och socialtjänsten goda förutsättningar att kunna agera. 

Vad mer behöver göras? Segregationen måste brytas, och då särskilt den politiskt beslutade och skattefinansierade skolsegregationen. Vad krävs för det? Faktiskt bara några knapptryck i riksdagen. Men hittills säger den sverigedemokratiska och borgerliga riksdagsmajoriteten nej till socialdemokratiska förslag att åtminstone minska problemet.

Vi börjar dock skönja viss insikt i problemet hos en del borgerliga politiker och debattörer. Och om Zonta hjälper till att påverka dessa kan vi tillsammans få riksdagen att rösta för en politik som på riktigt minskar segregationen och därmed motarbetar barnäktenskap i Sverige.

Vi socialdemokrater i Nyköping tar barnäktenskap och andra segregationsrelaterade problem på stort allvar och påverkar våra riksdagspolitiker i frågan. Det vore önskvärt om Nyköpingspolitiker från det högerkonservativa blocket gjorde detsamma.