Insändare Angående debattartikeln "Bättre vård trots ett tufft ekonomiskt läge" publicerad 25 november.

”Bättre vård trots ett tufft ekonomiskt läge” trumpetar den politiska regionmajoriteten i SN 25 november. Vi får veta att det satsas på ökad tillgänglighet, kortade väntetider och förstärkta vårdcentraler.

Det låter ju bra – men stämmer tyvärr illa med den verklighet som de vårdsökande lever i. Om man ringer till en av regionen driven vårdcentral i centrala Nyköping för att få en åldersrelaterad krämpa besiktigad av läkare blir beskedet: ”Ledningen har bestämt att vi fram till årsskiftet bara ska ta emot akuta fall.”

Någon publik information om detta har såvitt jag vet inte förekommit. Det skulle nog bli en ful repa i den politiska debattfernissan. Eller, för att travestera ett berömt tyskt tankesätt: Det som är sanning i regionledningen är bara lögn och förbannad dikt för medborgaren.