Insändare Är det verkligen tillåtet att åka bil in bland gravarna på Nya kyrkogården?

En äldre dam hade kört in sin bil långt in på gräsmattan och parkerat bredvid graven hon besökte. Hon måste först ha kört på gångvägen och sedan svängt in och fortsatt mellan gravarna för att komma fram. När hon sedan skulle åka därifrån körde hon bara vidare längs hela gräsmattan tills hon lyckades ta sig ut på parkeringen. Under resans gång körde hon dessutom över en grav och lämnade djupa hjulspår i sanden på graven.

Kyrkogårdspersonal kom åkande i en traktor förbi på gångvägen och brydde sig inte om bilen. Därför undrar jag: Är det verkligen tillåtet att köra omkring med bil bland gravarna?