Insändare
Jag tycker att man ska sluta slänga skräp i havet för att vi vet att havet inte mår bra av det. Det jag menar är att om vi inte slutar slänga skräp i havet och naturen så kommer kanske jorden inte finnas om  70-90 år på grund av oss.

Om vi inte hjälper till och plocka upp skräp så påverkar vi inte bara oss människor utan om vi tittar på hur det ser ut idag så har minst 3000 djur i vattnet dött och  4000 på land dött på grund av oss.

Om du går på en strand kanske det inte är så skönt att kliva i skräp varenda steg du går. Om du har ett landställe du brukar åka till och när du kommer fram är det ett skräpland. Du vill ju ha det fina landet inte skräplandet.

Nu kommer du kanske tro att det inte kommer att gå. Men hur svårt är det att ta med skräpet till en soptunna? Ta med minst en påse, gärna en papperspåse och plocka upp skräp som ligger i naturen eller i havet.
Jag hoppas att många förstår att ni hjälper till. Nu har jag försökt och det ska du också.