Insändare Jag trodde aldrig att jag skulle sympatisera med en fråga som är väckt av Kristdemokraterna. Men de och några fler partier anser att donationsregistret ska gälla alla svenskar från 18 års ålder. Med andra ord. Alla är donatorer. De som inte vill vara donator ska personligen tala om detta.
Att vi alla ska ingå i detta register har jag ansett länge och står själv som donator sedan lång tid tillbaka.

Aktuell situationen är besvärlig för både sjukvårdspersonal och anhöriga. Men med ändringen där alla är donatorer så kan fler svårt sjuka få ett organ och därmed ökad livskvalitet utan att vårdpersonal respektive anhöriga behöver våndas inför ett beslut om att få använda organ.