En seriös klimatpolitik ser helheten

17 april 2019 06:05

För det interna hållbarhetsarbetet i Nyköpings kommun krävs inte minst förståelsen av att kombinera ekonomisk effektivitet med klimatsmarta lösningar.

Vi står för en framtidsorienterad klimatpolitik som ser potentialen i människors engagemang och vi menar att utvecklingen ligger i förmågan att kombinera ökat välstånd med klimatförbättringar. Sveriges stora klimatinsats ligger i att vi har möjligheten att visa på en väg framåt som innebär klimatförbättringar samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt. Vilket är en förutsättning för att andra ska vilja följa vårt exempel.

Nyckel till ett framgångsrikt klimatarbete ligger till stor del hos entreprenörer, vilka driver innovation och utvecklingen framåt. Den utvecklingen måste vi bidra till som politiker genom att göra det vi kan för att stärka företagsklimatet.

Inköp är ett av de allra viktigaste områdena för Nyköpings kommun, såväl för ekonomin som för klimatet. Genom att upphandla smartare så sänker vi våra kostnader och minskar vår klimatpåverkan. Här måste det till ett rejält politiskt fokus.

Ny teknik generellt och digitalisering i synnerhet spelar en stor och viktigt roll i omställningen och här ser vi tyvärr en alltför långsam process i kommunen, detta trots att det är lönsamt för såväl ekonomin som klimatet.

Vi anser att Nyköpings kommun kan göra mycket mer för klimatet och att det arbetet ska bygga på ovan nämnda principer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna af Sillén (M) Petter Söderblom (M)