Insändare: Fyren otroligt viktig för många ensamma

18 december 2018 05:00

Under cirka sex år början av 2000-talet arbetade jag helt ideellt, utöver heltidsarbete i Stockholm, som ansvarig för den kamratstödjande föreningen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i Strängnäs. Då fanns fyra halvtidstjänster men som sedan drogs ned till en halvtidstjänst.

Träffpunkten Fyren i Strängnäs, som är en samverkan mellan RSMH och den kommunala psykiatrin, har öppet fem dagar i veckan. RSMH:s kamratstödjande verksamhet är ett otroligt viktigt komplement med samvaro som fika, resor, bingo och filmkvällar. Nu har RSMH fått besked att bidraget dras ner så mycket att det inte längre går att ha en halvtidsanställd.

När inte Fyren finns längre är risken är stor att det blir ensamhet och krämpor som kommer att belasta den öppna vården. Men det är ju inte kommunens kassa. Minskat anslag slår mot svaga.

Agneta Eriksson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa