Insändare Vattenfall är nu i inledningsfasen av arbetet med de två nya 130 kV-ledningarna som ska dras från Flen ner till SSAB i det vackra Oxelösund.

Ett stort projekt som ska bidra till att SSAB ska kunna producera stål i framtiden, på ett mer miljövänligt sätt. En ljusbågsugn för att smälta skrot, kräver oerhört mycket energi. Så därför krävs nya kraftledningar för att spara på icke förnybara naturtillgångar som kol och järnmalm, som idag används i produktionen. Vilket kraftigt reducerar koldioxidutsläppen och andra föroreningar. Vilket får ses som mycket positivt och bra för oss alla.

Om det nu inte vore för de problem som dessa nya luftburna ledningar, skapar på en del ställen, runt om i östra Sörmland. Jag tänker bara uppmärksamma det som föreslås inom Oxelösund. Flera alternativa stråk har i tidigt skede studerats för sträckan Stjärnholm-Oxelösund. Ett som har studerats är att följa befintlig ledningsgata längs med väg 53 och Aspaleden.

Vilket skulle kunna vara ett alternativ. Fast nu har Vattenfall skrotat detta med motiveringen, "ett antal trånga passager". Vilket enligt dem innebär omfattande ombyggnation av befintliga ledningar.

Så det enda förslag man ger för Oxelösunds del, är nya breda luftledningsgator på nya markområden. Men varför då inte gräva ner och lägga detta som markkabel, kan man då tycka?

För "komplicerat" säger man då. Nya "gatan" blir då, Inskogen över på Vivesta sidan, truckstop, norr om Aspaleden, in mot SSAB. 40-45 meters bredd, hela vägen. Så en omprövning för markkabel delvis, vore det bästa för natur, miljö och regionens viktigaste fågelsträcklokal.