Insändare Språket är självklart en oerhört viktig del för att fungera i vårt svenska samhälle tillsammans med kunskap om vår värdegrund och våra grundlagar. I debatten som förs i Sverige tävlar partierna om tuffare krav och att hitta snabba lösningar för en lyckad integration. Det finns faror i denna debatt som ofta blir svart eller vit.

I debatten hörs ofta att mer svenska behövs och att modersmålet ska begränsas till förmån för det svenska språket. Ett utvecklat modersmål är grunden för att lära sig ett nytt språk och en hög kognitiv nivå på modersmålet gör att du lättare kan ta in abstrakta begrepp och skapa sammanhang då du lär dig nya ämnesbegrepp i skolan.

Under de år som jag jobbat med nyanlända har kopplingen alltid funnits mellan modersmålet och det svenska språket, det måste finnas parallella processer och ju fler språk du kan desto fortare går inlärningen mot det svenska språket.

I arbetet med nyanlända är modersmålet en källa till identitet och kunskap. När debatten handlar om att begränsa modersmålet och att bara fokusera på det svenska språket blir det väldigt fel och allvarligt. I den allt mer hårda debatten om språkkrav måste vi sansa oss och titta på vad forskningen säger om hur man lär sig ett nytt språk.

Vi behöver förstå att de språk som våra nyanlända har med sig till Sverige är en tillgång och en resurs som vi behöver använda och utveckla. Det finns ingen motsägelse i att kunna flera språk och att lära sig ett nytt språk. Elevernas modersmål och Skolverkets kartläggning av elevernas tidigare kunskap är ett av de viktigaste grunderna för en lyckad skolgång

Annelie Danling Brash