SD är hycklare

14 maj 2019 06:00

Den 10 maj skrev Malin Karlsson och Thom Zetterström (SD) att deras parti inte är några klimatförnekare. Det är en glädjande nyhet. För det kan inte undgå någon, som följt argumentationen från SD, att hittills har man kunnat uppfatta dem som klimatförnekare.

Men det som lockar till skratt (eller gråt) är deras argument ”Att tro att vi räddar jorden genom att framkalla panik hos vanliga människor är inte rätt väg att gå.” Detta argument kommer från företrädare för ett parti som systematiskt och konsekvent ägnat sig åt att ”framkalla panik” hos vanliga människor. SD:s onyanserade och oseriösa angrepp på Sverige och andra partiers politik har som mål att framkalla panik hos vanliga människor.

Deras retorik och politik bygger på fördomar och okunskap om människor som kommit till Sverige. Det kan inte ha undgått någon, som följer debatten, att varje problem som vi har i Sverige, förklarar SD med att det är invandrarnas fel. Trots att det inte är sant, så fortsätter SD hävda, att vi har en okontrollerad och ansvarslös invandrings- och integrationspolitik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gert-Ove Andréasson