Insändare Angående debattartikeln "Stora hotellets syn på ett härbärge" publicerad 26 november.

I SN den 26 november gör Stora Hotellets VD Tell Mellander ett skarpt välbalanserat och klokt inlägg om det kommande härbärget i Nyköping. Därtill har han gjort ett studiebesök på Stadsmissionen i Eskilstuna.
För mig är det bara att ge mitt stöd till analysen i debattartikeln och konstaterandet att både Nyköpings kommun och Stadsmissionen i Eskilstuna visat stor brist på kommunikation och viktigt samråd med paletten av berörda grupperingar. 
Jag berörs av Tell Melanders ton i debattartikeln, inte minst slutklämmen när han hälsar sina nya grannar välkomna.