Var besparingar och centralisering C:s vallöften?

29 mars 2019 05:00

Replik Till Martina Hallström (C) och Anders Eriksson (C) i SN 21/3.

Centerpartiets företrädare svarar i sin replik på vår insändare ganska omfångsrikt, men många frågor står obesvarade och fakta kvarstår att Centerpartiet svängt sakpolitiskt i frågan om landsbygdsskolor, storskolor, skolskjuts och centralisering. Detta var också Centerpartiets egna val då alternativet var att inte svänga, men det hade krävt andra samarbetspartners än S.

Bland det första det nya styret S, MP och C med aktivt stöd av V, gjorde var att lägga fram en budget. Den budgeten under­finansierade kraftigt skolan med mångmiljonbelopp. Något vi redan nu några månader in på året ser resultatet av. Ska budgeten hållas krävs stora besparingar på skolverksam­heten, vilket i praktiken innebär en stor minskning av personalstyrkan. Var det också ett vallöfte från Centerpartiet? Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har konsekvent valt att inte satsa på skolan under sitt styre, något Centerpartiet nu tyvärr anslutit sig till. Det är inte att ta ansvar för skolan.

Andra frågor som behöver få ett svar; vad innebär den ”mjuka bromsen” av bygget av en skola för 700 elever vid Rosvalla? På vilket sätt skulle det bli bättre för sexorna att flytta till Nyköpings högstadium? Att det blir sämre förutsättningar för landsbygdsskolorna med en årskurs mindre är ju tämligen uppenbart då kostnaderna för skollokalerna består i sin helhet och det ger sämre rekryteringsförutsättningar.

Det har månhända gått för kort tid för det nya styret att göra något avtryck. Men Centerpartiet har ändå lyckats svänga rejält i skolfrågan på den korta tiden. Vi kommer fortsätta granska den faktiskt förda politiken och dess konsekvenser inte vad de styrande partierna säger sig stå för.

Anna af Sillén (M) Oppositionsråd Nyköping Petter Söderblom (M) Skolpolitiker

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!