Att förmedla i datoråldern

Det pågår försök att skylla på andra, om dramatiken i omstuvningen av Arbetsförmedlingen.

26 mars 2019 05:00

En del vill helst peka på den hoprafsade budget, signerad M och KD, som i höstas gick igenom i ett läge med svår tidsnöd och taktikspel i regeringsfrågan.

Aftonbladet skyller på Centern, och anklagar riksdagsman Martin Ådahl (C) för att orättvist lägga skuld på generaldirektören Mikael Sjöberg, som lade det stora varslet om uppsägningar.

Om allt detta kan med större rätt sägas att så där enkelt kan det inte vara.

Initiativ till omfattande förändring har kommit från fler håll. Viktig är den utredning som den första Löfvenregeringen tillsatte 2016. Slutbetänkandet kom samma dag som det stora varslet hos förmedlingen i februari. 2017 hade den fått tilläggsdirektiv om det Centern och andra önskat, mer användning av privata utförare.

Utredningen har letts från facklig sida, av Cecilia Fahlberg Pihlgren, före detta ordförande i Unionen, privatsektorns tyngsta tjänstemannafack. Den kommer fram till att verksamheten i dag är så illa organiserad att det omöjliggör både jämförelser med privata utförares prestationer, och ekonomisk styrning utifrån prestation och arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden.

Redan förra mandatperioden har uppenbarligen både regeringens socialdemokrater och företrädare för en del fack och berörda myndigheter kommit fram till att en genomgripande förändring behövs. Öppningar har då getts för tankar som bland annat förts fram från Centern. Generaldirektörens sätt att agera tyder på en avsikt att skaka om organisationen ordentligt. Detsamma kan sägas om arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) svala reaktion på det stora varslet.

Datoriseringen har för många arbetssökande och arbetsgivare gjort förmedlingens gamla arbetssätt meningslösa. Insatserna behöver styras bättre till dem som behöver mest praktik, träning och utbildning för att komma över trösklarna. Kontoren betyder då mindre, men flexibiliteten i att nå ut till arbetssökande där de finns behöver bli bättre, även i glesare bygder.

I stället för att skylla ifrån sig på andra bör partier, organisationer och myndigheter gå in för att göra något positivt av förändringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!