Svårt att återförena flyktingfamiljer även med ändrad lag

När tidigare integrationsminister Erik Ullenhag (L) blev ambassadör i Jordanien trodde många att han skulle försvinna från svensk offentlighet, men det dröjde inte länge innan han kunde ses i tv igen.

11 februari 2019 05:00

Jordanien och Sverige är tätt sammanlänkade: Ambassaden är en fyrbåk av hopp för familjer som splittrats i krig. För att kunna återförenas med en person som tvingats fly och fått asyl i Sverige behöver familjemedlemmar intervjuas på svenskt konsulat.

När Ullenhag återkom i tv-rutan handlade det om hur dåligt detta fungerat, om korruption och 18 månader långa väntetider. I all öppenhet har jag länge varit ett Ullenhagfan, och min entusiasm minskade inte när han nyligen visade att väntetiden är borta. En imponerande insats i sig, och något som tillsammans med den nya regeringens och januariöverenskommelsens mer positiva inställning till familjeåterförening skulle kunna leda till stora förbättringar. Tyvärr tyder mycket på motsatsen.

Att den tillfälliga asyllagen förbjöd återförening för flyktingar som fått kortast uppehållstillstånd, 13 månader, ska nu justeras – men i praktiken har återförening varit svårt även för dem som redan tidigare fått ansöka. Eftersom Sverige inte har ambassader i konflikthärdar måste de flesta söka tillstånd för att ta sig till trygga stater, som Jordanien. Likt Sverige vägrar sådana länder vanligtvis flyktingar visum. Resan till en ambassad sker därför ofta illegalt, farligt och dyrt. Även de som får visum möter hinder. Det är nära nog omöjligt att perfekt matcha tiden en person får visum för med ambassadens väntetider.

Att praktiskt ta sig till intervju är det största hindret och därmed är ambassadens effektivitet viktig – men januariöverenskommelsens nya förslag påverkas framför allt av inhemsk svensk handläggningstid. En anhörigs uppehållstillstånd blir inte längre än anknytningspersonens, flyktingen som fått asyl här. För dem som får 13 månaders tillstånd, och som får en handläggningstid som på Migrationsverket generellt legat på över 9 månader och ibland uppemot flera år. Till det ska läggas tid för insamling av dokument, resa och ambassadintervju. Det är därför svårt att se att någon med ett 13-månaderstillstånd kommer lyckas återförenas med familj innan deras tillfälliga uppehållstillstånd går ut.

Tillfälliga tillstånd är fortfarande ovant i Sverige. När domstolen resonerar kring anhöriga spelar möjligheten att asyltillståndet skulle kunna permanentas in. Möjligheten att försörja sig, som också hindrar återförening via försörjningskrav, blir viktigare. Men framför allt blir det tydligt att det största problemet i januariöverenskommelsen är att den föreslagna, och hittills omotiverade, förlängningen av uppehållstillstånd som tillfälliga snarare än permanenta tydligt motverkar just den föreslagna förbättringen för familjeåterförening.

Det är något att minnas när justitieminister Morgan Johansson (S) profilerar sig mot M-KD-SD genom att säga att regeringen mildrar den tillfälliga lagens inhumana konsekvenser, samtidigt som lagen behålls.

Frida Metso är psykolog och liberal debattör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!