Borgerligt farväl

De borgerliga partierna har låtit Socialdemokraterna sätta ramarna för bostadspolitiken. Nu behövs nya idéer för att fler ska kunna hitta ett boende.

11 mars 2019 05:00

Eftersom Socialdemokraterna styrt Sverige 70 av de 98 år som gått sedan allmän rösträtt infördes har partiet kunnat sätta ramarna för en rad politikområden. Bostadspolitiken är inget undantag. Bostadsbyggandet stod i centrum för den socialdemokratiska folkhemstanken, och under lång tid tog staten ansvar för såväl finansiering som planering av bostäder. Det ledde till icke-fungerande kösystem, verkningslösa statliga byggsubventioner och segregation.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!