Respektera medborgarna

Ett allaktivitetshus i Fröslunda tar nu en ny tur genom de kommunala instanserna i Eskilstuna.

31 mars 2019 15:03

Men det finns redan en sådan inrättning – Mötesplats Fröet med bibliotek, kafé och lite annat, liksom fritidsgården inte långt därifrån. När allt detta dök upp som en idé i årsplanen 2010 hos den dåvarande politiska majoriteten – S och V – och gavs prislappen 1,5 miljoner kronor, hade det namnet allaktivitetshus.

För det är vad ett allaktivitetshus i grunden är – en plats med olika aktiviteter samlade under samma tak, bokstavligt och/eller organisatoriskt.

Det som planeras är dock betydligt större än det som finns nu. Den fördjupade förstudiens skisser innehåller gym, ateljé, konferensrum, en scen med mycket mera. Det är ambitiöst men kräver en hel del pengar till både ombyggnad och drift.

En politisk majoritet säger därför ”ojoj”. Man befarar att det blir för stort, för dyrt och ofokuserat, och låter därför projektet rulla vidare utan någon större entusiasm.

Den inställningen går att förstå. Det som finns i skissen är ett stort ekonomiskt åtagande. Å andra sidan borde de folkvalda inte vara överraskade. De har fått ett förslag på det som de faktiskt har beställt, uppfluffat helt i enlighet med diverse kommunala mål som politikerna också har beslutat om.

Med det sagt bör kommunen inte göra helt om. Behoven finns där och kommer inte att försvinna. Det handlar om att erbjuda något åt alla dem som efterfrågar de befintliga verksamheterna i Fröslunda plus de Eskilstunabor som ska lockas till området dagtid, för att knyta Fröslunda närmare övriga Eskilstuna.

För att det ska bli möjligt bör kommunen ha en starkare närvaro i Fröslunda, som också finns kvar oavsett vilka företag och föreningar som etablerar sig i eller lämnar stadsdelen. Varför inte exempelvis göra Fröslunda till en naturlig plats för större kommunala möten och konferenser?

Involvera gärna privata aktörer. Men verksamheten får inte bli beroende av dem. Det hela ska hålla även om de frivilliga eldsjälarna försvinner. Finansiering och personresurser måste garanteras av kommunen.

De prioriterade målgrupperna barn och unga är givna. Samtidigt finns det ett värde av att i vissa sammanhang blanda åldrar, få in vuxna, bland annat för att öka tryggheten.

Så ja, politikernas stopp och belägg är klokt. Det som finns i skissen måste sannolikt skalas ner. Men projektet får inte tappa styrfart.

Och så är det detta med kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Janssons (S), sätt att tala om Fröslunda och dess invånare. Så här uttryckte han sig i Eskilstuna-Kuriren häromdagen:

– Det riskerar att bli dyrt och jag tror att det finns anledning att skynda långsamt med de här planerna. Vi är inte beredda att skapa en kommunal värmestuga där vuxna människor kan sitta och prata om hur den politiska situationen ser ut i deras hemländer.

Den första delen av uttalandet, om att skynda långsamt, är självklart och oproblematiskt. Men sedan tippar Jansson över. Har kommunstyrelsens ordförande problem med att vuxna människor samlas i kommunala lokaler och pratar? Är det samtalsämnena – ”den politiska situationen” – han har problem med? Eller är det de församlades etnicitet som sticker i ögonen på Jansson som med ”deras hemländer” utdefinierar dem som främlingar med ett annat hem än Sverige.

Ja, en del invandrare säger ”mitt hemland” om sitt ursprungsland och lägger olika betydelse i begreppet. Men det är de som har den företrädesrätten, inte Jimmy Jansson, som i en enda mening ger en inblick i hur han tänker om de människor som han är satt att tjäna. Det är inte vackert.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!