Situationen måste brytas

Replik på ledaren "Respektera medborgarna" (1/4).

4 april 2019 05:00

Fröslunda är sannolikt Eskilstunas mest socioekonomiskt segregerade stadsdel, arbetslösheten är ungefär 50 procent. Antalet barn och mycket stora barnfamiljer med väldigt svag ekonomi är stor.

En stor del av samhällets sociala stöd går till just Fröslunda och några stadsdelar till. Bristande trygghet och problem med knark är ett faktum i stadsdelen som i grunden har stor potential.

Situationen måste brytas och det kan inte göras annat än genom utbildning och jobb. Med att samhället ställer krav och ger möjligheter och att kommunen, föreningsliv, näringsliv och medborgare kraftsamlar och har rätt fokus.

Fröet, dagens mötesplats, är underdimensionerad. Något nytt måste självklart till. Men med erfarenheter från förr, om inte det nya ska bli en låst plats i stället för en öppen mötesarena, så måste det blir rätt.

Det är alla de 105 000 Eskilstunabor jag tjänar i mitt uppdrag som är med och betalar. De ska kräva det.

Det har funnits tillfällen där Fröet fått begränsa sin tillgänglighet eller stänga på bekostnad av personals hälsa, barn, ungdomar och kvinnor. Därför att grupper av individer ”tagit över”. Det kan inte tillåtas med skattemedel. I synnerhet inte när varje krona behövs till att bygga nya äldreboenden, skolor och förskolor.

Jag kanske uttryckte mig hårt. Det beror på vad man vill läsa in. Jag lindar inte gärna in saker.

Mitt syfte var att markera vad en ny mötesplats primärt INTE ska vara, baserat på tidigare negativa erfarenheter, mot dem som tidigare trängt undan andra. Om platsen ska kunna vara trygg, öppen och ha fokus på utbildning, jobb och på dem med allra störst behov så krävs garantier. Rätt fokus, rätt innehåll och rätt aktörer som ställer upp.

Det är i största välmening gentemot dem som platsen behöver vara till för. För den som vill utbilda sig, bli en del av samhället och bidra genom sitt engagemang.

Jag hoppas att många kan bidra till att skapa en bra verksamhet som underlättar arbetet med att Fröslunda och de som bor där blir en del av Eskilstunas innanförskap.

Jimmy Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!