Ovanligt många fall av salmonellasjuka katter i Strängnäs

Just nu verkar ovanligt många katter vara smittade med salmonella, med oftast harmlösa men potentiellt dödliga symptom. Boven i dramat tros vara småfåglar, som på senvintern flockas kring matborden.

13 februari 2019 17:05

Salmonellasmitta bland djur är förhållandevis vanligt i större delen av världen, men ovanligt i Norden. I Sverige konstaterades det första utbrottet bland katter 1999 och det året var det också ovanligt många smittade människor och småfåglar.

Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten såg ett samband och bedömde att fåglarna sannolikt var smittkällan.

Salmonellainfektion är vanligare under sen vinter och tidig vår, då fågelborden lockar många. Både själva fåglarna – om de självdött eller fångas och sedan äts av katterna – och deras avföring kan sprida smittan.

Ninni Lundgren tar emot kunder på Anicura djurklinik i Strängnäs, som den senaste tiden sett en ökning av salmonellasjuka katter.

– Det började nog förrförra veckan. Vi fick in katter som kom hit för att de var slöa och inte ville äta. Då visste vi inte att det var salmonella, inte förrän vi fick positiva provsvar. Det handlar hittills om kanske tio katter från Strängnäs och Mariefred.

I vanliga fall har kliniken i princip inga salmonellakatter, säger Ninni Lundgren.

SVA konstaterar att de flesta katter tillfrisknar på egen hand. En del kan dock bli allvarligt, potentiellt dödligt, sjuka och behöver då veterinärvård.

– Vissa blir knappt sjuka medan andra kan få läggas in med dropp och är väldigt tröga att få igång och äta, säger Ninni Lundgren.

Hittills har Anicura inte upplevt några dödsfall.

Salmonella bland katter

Typiska symtom vid kraftigare salmonellainfektion är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Diarrén kan vara blodig och leda till uttorkning. Riktigt sjuka katter kan dö. Många katter får dock endast milda symtom som snabbt går över och en del katter visar aldrig symtom.

Symptomen läker oftast ut av sig själv men katten kan behöva veterinärvård. Antibiotika minskar inte smittspridning.

Människor kan smittas men måste då få i sig väldigt mycket bakterier. För att sjukdomssymtom ska uppstå krävs oftast att bakterien först förökar sig i ett smittat livsmedel. Mottagligheten för infektion varierar. Bland annat är små barn, äldre och immunsvaga mer mottagliga.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin