Strängnäs kulturskola kan stå modell i Östafrika – rektorn: "Ett nytt Sida-projekt, månne?"

Kulturskolan väckte intresse i kommunens vänortsutbyte med Dar es Salaam. Nu undersöks möjligheten att tillsammans starta en liknande skola i Östafrika.

25 januari 2019 13:33

Kommunen har sedan många år ett Sida-finansierat vänortsutbyte med Dar es Salaam, kring elevinflytande och demokratifrågor. Delegationer från respektive stad besöker varandra regelbundet – senast i december gjordes en resa till Tanzania.

I Strängnäs har bland annat kulturskolan fått flera besök. Det, berättar rektor Agneta Klingberg, har väckt ett särskilt intresse.

– Efter det andra besöket så ville de ha ett möte med mig, där de uttryckte en stark önskan om att försöka starta upp en liknande verksamhet i Dar es Salaam. Kunde man ansöka om ett nytt Sida-projekt, månne?

När Strängnäs i oktober skulle besöka Dar es Salaam blev det en plats ledig, berättar Agneta Klingberg.

– Den lediga platsen erbjöds mig, så att vi på allvar kunde diskutera förutsättningar och skriva fram en gemensam ansökan om att få koppla på ett sidospår på det redan pågående projektet. Och vi landade i en gemensam ansökan om en förstudie, vilken vi fick beviljad i slutet av december.

I februari åker Agneta Klingberg tillbaka.

– Jag kommer att ha med mig bland annat Tommy Olsson, rektor på Paulinska skolan, eftersom vår preliminära idé lokalt i Strängnäs bygger på ett samarbete mellan våra verksamheter – tvärs över gatan.

Agneta Klingberg berättar att Sida sätter tydliga ramar för en eventuell projektfinansiering.

– Man ger inte pengar eller material till varandra. Man byter kunskap och strukturella, organisatoriska erfarenheter. Och bägge parter ska ha nytta av utbytet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin