Utvisad till Ryssland får inte komma tillbaka – återreseförbudet kvarstår efter dom

Irena Elanskaya förbjuds att återvända till Sverige eller något annat land inom Schengen under ett års tid. Inget av argumenten i överklagandet har bitit på migrationsdomstolen.

28 februari 2019 06:12

Att Irena Elanskayas advokat inte öppnade mejlet, med information om att utvisningen av den 32-åriga ryskan hade vunnit laga kraft, är inte en tillräcklig förklaring för att upphäva det ett år långa återreseförbudet.

Inte heller omständigheten att Irena Elanskaya driver ett företag med två butiker i Sverige är något som migrationsdomstolen kan beakta, "i synnerhet inte då utvisningsbeslutet motiverades med att hon bland annat inte uppfyllt villkoren för att beviljas ett fortsatt arbetstillstånd".

Och att hon är gift med en svensk man räcker inte. Domstolen konstaterar också att äktenskapet har ingåtts under tiden då hennes permanenta uppehållsstatus inte var avgjord.

Som en följd av detta fick hon återreseförbudet.

"Detta är en omständighet som förvisso inte Irena Elanskaya kan belastas för, men som i sig inte är ursäktlig", skriver migrationsdomstolen om att advokaten inte öppnat meddelandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Lillsebbas