Olika svar om bevarandet av strandskyddet

Bör man värna om strandskyddet i Trosa kommun – eller är reglerna för strikta? Detta är en fråga som splittrar de politiska partierna inför valet.

30 augusti 2018 09:30

På SN:s valsajt går det att ställa frågor till kommunens ledande partiföreträdare, som lovat att svara. Trosabon Naturvän undrar: "Kan du lova att värna strandskyddet? Låt inte plånboken bestämma vem som ska få sjöutsikt i framtiden. Jag befarar stängsel, murar och enskilda bryggor."

SD och KD svarar dock nej.

– Vi vill behålla ett rimligt strandskydd, men anser att det är alltför strikt. Vill vi behålla en levande landsbygd bör det hanteras mera flexibelt. Få länder har så mycket stränder som Sverige och en del av dessa borde kunna användas för strandnära bebyggelse, säger Bertil Malmberg, gruppledare SD.

Arne Karlsson (KD) är ordförande för teknik- och servicenämnden och påpekar att Trosa kommun har en förhållandevis generös hållning till strandskyddet.

– Lagen som luckrades upp för några år sedan har inte fått avsedd effekt. Finns stora områden i vårt land som skulle må bra av mer strandnära bebyggelse. För att bibehålla en levande landsbygd, kan det finnas enstaka platser även i Trosa kommun där vi tror man kan släppa fram enskild bebyggelse.

SN har vid en rad tillfällen rapporterat om att Trosa kommun beviljat dispens mot strandskyddsreglerna för uppförande av exempelvis byggnader och bryggor och att länsstyrelsen tagit in ärenden för granskning. I vissa fall har myndigheten upphävt besluten.

M, MP, V, S och L svarar att man vill värna om strandskyddet, medan C i rapporterande stund inte har svarat. Maria Arman, gruppledare MP i Trosa, menar att allemansrätten och tillgången till fin natur är viktig.

– Självklart ska vi i MP fortsätta värna strandskyddet och det finns många goda skäl: Att skydda djur och växter som lever på stränder och i vattnet, friluftsliv som en viktig del i hälsofrämjande, människors trivsel och rekreation, men också med tanke på klimatanpassning. Vi har stränga lagar för detta och de ska vi påtala där vi är med i besluten.

Strandskyddet

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd, enligt miljöbalken, och inom strandskyddsområdet är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader. Skyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen på land och i vatten vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa