– Våra framgångsfaktorer går att koppla till samma egenskaper som vi tror oss hitta hos unga entreprenörer, därför stödjer vi Ung Företagsamhet i Södermanland, säger Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds Hamn.

Ung Företagsamhet är mest känt för sitt arbete med UF-företagande på gymnasiet där eleverna får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår. Det finns ingen gymnasieskola i Oxelösund, men Ung Företagsamhet har även läromedel för grundskolan som gör det möjligt även för yngre barn att träna sina entreprenöriella förmågor. En satsning görs nu för att fler elever lokalt i Oxelösund ska få möjlighet att träna dessa förmågor under skoltid.

Entreprenöriella förmågor efterfrågas i högsta grad på en arbetsplats såsom Oxelösunds Hamn som siktar på att bli Östersjöns ledande hamnterminal med Europas bästa stuveri. För Oxelösunds Hamn handlar det dock inte bara om att göra skillnad lokalt. Regional utveckling är något som företaget håller varmt om hjärtat. Det finns studier som visar att de som drivit ett UF-företag under gymnasietiden, i större utsträckning startar företag som blir mer konkurrenskraftiga än andra. Alumnerna blir dessutom intraprenörer och når i större utsträckning chefspositioner samt har färre arbetslöshetsdagar än de som inte drivit ett UF-företag. Detta bidrar i allra högsta grad till regional utveckling och till Södermanlands framtida tillväxt.